İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 ARALIK 2020

TÜRKİYE-AB GÜNDEMİ: 10 Aralık AB Konseyi Sonuçları ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği

10-11 Aralık 2020 tarihlerinde toplanan AB Konseyi, Brexit, 2030 iklim hedefleri ve 2021-27 AB bütçesi gibi gündem maddelerinin arasında, Türkiye ile ilişkiler konusunu da ele aldı.

Devamını Oku

AB GÜNDEMİ: AB, Katılımcı Demokrasi için Vites Artırıyor: Demokrasi Eylem Planı ve Vurguladıkları

Avrupa Komisyonunun “Demokrasi İçin Yeni Bir Adım” önceliği çerçevesinde oluşturulan Demokrasi Eylem Planı, 3 Aralık 2020 tarihinde kamuoyuna sunuldu.

Devamını Oku

AB GÜNDEMİ: COVID-19 Salgını Sürecinde Avrupa İlaç Stratejisi

Avrupa İlaç Stratejisi hasta ihtiyaçlarının karşılanması ile AB ilaç sanayinin rekabet ve inovasyon kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması arasında bir denge kurmak temeli üzerine oturuyor.

Devamını Oku

AB GÜNDEMİ: AB, Medya Sektöründe Dijital Çağa Ayak Uydurmak için Harekete Geçti

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan ve demokrasinin ve çok sesliliğin koruyucusu olarak kabul edilen görsel-işitsel sektöre yönelik bir eylem planı ortaya koydu.

Devamını Oku