İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-31 AĞUSTOS 2021

AB GÜNDEMİ: Avrupa Komisyonundan Eğitimi Desteklemeye Yönelik Yeni Bir Adım

Avrupa Komisyonundan Eğitimi Desteklemeye Yönelik Yeni Bir Adım

Avrupa Komisyonu 5 Ağustos 2021 tarihinde kapsayıcı ve kaliteli ilk ve orta öğretimi desteklemek için harmanlanmış öğrenme metoduna ilişkin bir öneri yayımladı.

‘’Harmanlanmış Öğrenme’’ örgün eğitim ve öğretimde bir okul, eğitimci ya da öğrencinin öğrenme sürecinde birden fazla öğrenme biçiminin ve yaklaşımının belirlenmesi anlamına geliyor. Harmanlanmış öğrenme ile birlikte öğrenme biçimleri değişiyor, etkinlikler artıyor, öğrenme ve uygulamalar önem kazanıyor ve son olarak bireysel öğrenme temel alınmaya başlıyor.

Böylece öğrenme sadece sınıf ortamında gerçekleşmeyip, internete erişimin olduğu her noktada gerçekleşebilir duruma geliyor. Günümüzde de öğretme-öğrenme sürecinde geleneksel olarak kullanılan yüz-yüze öğrenme yaklaşımının yerine bilgisayar/web destekli öğrenme yaklaşımının uygulanması ön plana çıkıyor.

Harmanlanmış Eğitimin Artıları ve Eksileri

Birçok okul ve eğitimci, hem dijital hem de kaynaklar açısından yaşanan yetersizlik yüzünden bu tür bir değişime hazırlıksız yakalandı. Bazı eğitmenler, kamu kuruluşlarından kaynaklanan net bir rehberlik ve iletişim eksikliği olduğunu ve bu durumdan ötürü öğrencilerin çoğunun evde öğreneceği zamanlar için öğrenmeyi tasarlama konusunda yaşanan destek ve eğitim eksikliğini dile getirdiler.

Aslında harmanlanmış öğrenme başka bir ifadeyle web destekli öğrenme ile sınıftaki öğrenmenin avantajlı ve güçlü birkaç yönlerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Yeni bir yaklaşım olan bu öğrenme, teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde ve insanın hayatında vazgeçilmez olmasıyla daha da önemli bir duruma geliyor.

COVID-19 salgını nedeniyle eğitimde oluşan boşlukların giderilmesi için acil  olarak kısa vadeli ve etkili önlemler almayı amaçlayan Avrupa Komisyonu eğitim ve öğretim araçlarını harmanlanmış öğrenme sistemiyle buluşturularak geleceğe yönelik bir yol haritası sunuluyor ve çeşitli metotlarla destekleniyor. Bu metotlarla birlikte öğretmenler için dijital beceri kazandırma kurslarının, programlarının ve araçlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonunun Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel eğitimde yeniliğin ve gelişmenin yalnızca COVID-19 salgını bağlamında ilerlememesi gerektiğini artık öğrenmek, öğretmek ve harekete geçmek için birçok fırsatın olduğunu ifade etti.

Gabriel Avrupa’da eğitimin vizyonu açısından yeşil ve dijital eğitime teşvik etmenin önemini vurguladı. Harmanlanmış öğrenme sahip olduğu esnekliği nedeniyle diğer öğrenme yaklaşımlarına kıyasla daha kapsayıcı ve daha ulaşılabilir olması açısından öne çıkıyor. Böylece kırsal alanlarda yaşayıp uzaktan eğitim almak zorunda olan ya da sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan tüm azınlık grupları ve engelli çocukların eşit fırsatlara sahip olması ve eğitimde ayrımcılığa sebep olmaması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu eğitimdeki boşlukları doldururken dezavantajlı grupları da ihmal etmiyor. Öğrenme güçlüğü çeken ya da engelli olan öğrencilere ek öğrenme fırsatları sunmak, rehberlik servisi vermek ve bunlara yönelik hedefler geliştirilmek isteniyor. Bu hedeflerde kişiye özel öğretim,  özel rehberlik eğitimi ve tatil dönemlerinde ilave eğitim fırsatı sunmak gibi seçenekler bulunuyor.

Eğitimin düzgün ve faydalı bir şekilde işleyebilmesi için öğrencilerin ve ailelerinin yanı sıra öğretmenlerin de fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı ve mutlu olması gerekiyor.  Bu nedenle, Komisyon, öğrencilerin ve ailelerinin yanı sıra öğretmenlerin ve eğitmenlerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarına öncelik verilmesini tavsiye ediyor. Raporda sadece eğitim değil aynı zamanda farklı alanlarda kültür, sanat ve sporla ilgili çalışarak eğitim ve öğretime yenilik ve fayda sağlamak amaçlanıyor.

Raporda ayrıca Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Kalkınma Fonu gibi fonlardan yararlanarak pedagojik reformlara destek vermek ve yatırım fonlarından tam şekilde yararlanmak istendiği ve özellikle öğrenci değişim programı olan ve öğrencilerin yurt dışındaki okullarda azami bir yıl eğitim görmesine olanak sağlayan öğrenci programı Erasmus’un iyileştirilmesinin önemi vurgulanıyor.    

Komisyon, Üye Devletler ve tüm ilgili paydaşlar arasında bilgi alışverişini kolaylaştıracak ve karşılıklı öğrenmeye destek olacak olan tavsiye kararını desteklemeye hazır olduğunun altını çiziyor. Bu hedefe School Education Gateway and eTwinning adlı, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş ve öğrenime destek sağlayan bir AB girişimi olan toplulukla ulaşılabileceği, finansal destek olunabileceği ve fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Komisyonun tavsiyesi, diğer önerilerin yanı sıra, öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerin ve eğitmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için gerekli desteği ve mevcut cihazlara ve bağlantılara okul ve topluluk düzeyinde yatırımı teşvik etmeye atıfta bulunuyor.

Avrupa Komisyonu, Üye Devletleri önerilen bu tavsiyeleri hızla benimsemeye ve Avrupa Eğitim Alanı ve Dijital Eğitim Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan diyalog forumlarında Üye Devletler ve tüm ilgili paydaşlar arasında karşılıklı öğrenmeye ve bilgi alışverişine çağırdı. Ayrıca, AB tarafından ilk ve ortaokul eğitiminde harmanlanmış öğrenme yaklaşımının geliştirilmesine yönelik yapılan bu tavsiye, Avrupa Eğitim Alanı’nın periyodik ilerleme raporlarına ve 2021-2027 Dijital Eğitim Eylem Planı'na dâhil edilecek.

AB, harmanlanmış eğitim sistemi önerisi ile öğrencilerin ve eğitmenlerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını temel alarak, yeşil ve dijital eğitimi teşvik etmek ve öğrenciler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak herkese eğitime ulaşımda eşit şartları sunmak istiyor. AB’nin eğitim alanındaki planın Üye Devletlerce ne derece uygulanabileceği ve istenilen hedeflere ne seviyede ulaşılabileceği ise merakla bekleniyor.

Mukaddes Çakır, İKV Uzman Yardımcısı