İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 ARALIK 2011

İKV`DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta, Avrupa’nın gündeminde AB Konseyi Zirvesi ve Zirve’de alınan kararlar bulunurken, Türkiye’deki gündem maddelerinin başında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto ettiği Sporda Şiddet Yasası’nın üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi vardı. Cumhurbaşkanı Gül’ün yeniden önüne gelen yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisini kullanıp kullanmayacağı merakla beklenirken, söz konusu yasa Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasındaki görüş ayrılıklarını da göz önüne çıkarmış oldu.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi de yakından ilgilendiren gündem maddelerinin başında ise 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi vardı. Zirve’nin ana gündemini Avro Alanı’nda yaşanan kriz oluştururken Hırvatistan’la imzalanan Katılım Anlaşması’nın imza töreni de tüm AB Liderlerinin katılımıyla gerçekleşmiş oldu. AB Zirvesi’nde 5 Aralık 2011 tarihinde toplanan Genel İşler Konseyi’nin Sonuç Bildirgesi tümüyle benimsenirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çabalarına rağmen Zirve Sonuçları’na Türkiye aleyhine ağırlaştırılmış ifadeler eklenmedi.

Zirve Sonuçları’nda tümüyle benimsenen Konsey Görüşleri’nin Türkiye ile olan bölümleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Egemen Bağış, Türkiye’nin ‘anahtar’ ülke konumunda olduğunu ve terörle mücadelede AB’nin Türkiye’ye olan desteğini olumlu bulduğunu kaydetti. Bağış, buna karşın ‘Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’nin geleceğini ipotek altına alan yaklaşımını, her AB Zirvesinde olduğu gibi, bu Zirvede de ortaya koyması, hem Türkiye hem de AB adına büyük bir hayal kırıklığı’ da ifade etti. Bu Çerçevede Zirve Sonuçlarının 14. paragrafında yer alan Türkiye’nin açıklama ve sözde “tehditlerinden’’ ciddi kaygı duyulduğu ifadesi ve Konsey dönem başkanlığının rolüne tam anlamıyla saygı gösterilmesi yönünde Türkiye’ye çağrıda bulunulmuş olmasının kabul edilemeyeceğini de vurguladı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen “Değişen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Üzerine Türkiye ve Avrupa Perspektifleri” konulu yuvarlak masa toplantısı 10 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Tunus’tan başlayan ve yayıldığı coğrafyada hem de ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde önemli politika değişikliklerine yol açan “Arap Baharı”, İKV tarafından masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye arasında tıkanma eşiğine gelen katılım müzakerelerinde Arap Baharı ve Türkiye’nin bölgedeki demokratikleşme sürecine katkısı nedeniyle yeni bir yakınlaşma ve stratejik bütünleşme gerçekleşme olasılığı da tartışıldı.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.