İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 ARALIK 2011

AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Devlet ve Hükümet Başkanları 9 Aralık 2011 tarihinde toplandı. Zirvenin ana gündemini ekonomik büyümenin sağlanmasına yönelik alınması gereken önlemler, üye ülkeler arası ekonomik yakınsama ve mali disiplinin güçlendirilmesi konuları oluşturdu.

Zirveden önce Almanya ve Fransa liderleri mali uyum ve disiplini sağlamak için 27 AB üyesi ülkenin fikir birliğine varamaması halinde 17 Avro Alanı ülkesini kapsayacak değişikliklere gidilmesini önermişti. Zirvede Avrupa Birliği Konsey Başkanı Herman Van Rompuy AB üye ülkelerinin mevcut sorunları çözmek amacıyla derhal harekete geçilmesi ve Avro Alanı için yeni bir bütçe ve önlemler dizisi üzerinde uzlaştıklarını açıkladı.

Liderler, alınması öngörülen bazı önlemlerin AB’nin ikincil mevzuatında yer alabileceğini, diğer mevzuatın ise birincil mevzuatta yer alabileceğini kararlaştırdılar. Söz konusu kararların Mart ayında ya da daha yakın bir tarihte imzalanacak bir anlaşmayla kabul edilmesi planlanıyor.  

İngiltere başbakanı David Cameron İngiltere’nin bazı yeni finansal düzenlemelerden muaf tutulması için Antlaşmaya bir ilave yapılmasını istedi ancak bu talep diğer üye ülkeler tarafından kabul edilmedi. 17 Avro Alanı ülkesi ve 6 AB ülkesi (Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya) tarafından yeni bir bütçe paktı kabul edildi. Bu pakta Macaristan ve Çek, Cumhuriyeti ve İsveç de Parlamentolarının onaylaması halinde katılabilecek.

Liderler, üye ülke bütçelerinin sıkı kurallar, yarı otomatik cezalar gibi yöntemlerle daha yakından kontrol edilmesi ve Avrupa Merkez Bankası tarafından desteklenecek olan Avrupa İstikrar Mekanizması’nda sınırlı değişiklik üzerinde anlaşmaya vardılar. Liderler Zirvesi’nde ayrıca krizle mücadele için IMF’ye çift taraflı krediler şeklinde 200 milyar Avro tutarında ek kaynak aktarılması kararlaştırıldı. Bu konuda kesin karar 10 gün içinde alınacak. Diğer yandan,  Avrupa İstikrar Fonu’nun mevcut programları finanse etmesi için 2013 yılı ortasına kadar devam etmesi istendi. Bu arada, 500 milyar Avro tutarındaki Avrupa İstikrar Fonu (EFSF) ve Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) tavan değerlerinin yeterli olup olmayacağının Mart 2012 tarihine kadar değerlendirilmesi planlandı. Ancak zirvede,  ESM’ye bankacılık yetkisi verilerek EFSF ile birlikte faaliyet göstermesi ve böylece fonun kapasitesinin 1 trilyon Avro’ya çıkarılması konusunda Almanya ikna edilemedi.

Avrupa Kurtarma Fonu (EFSF)'ye bankacılık lisansı verilmeyeceği açıklandı. Ortak Avro  tahvili üzerinde bir anlaşmaya varılamadı. Çok tartışılan konulardan, finansal işlem vergisi de zirvede ele alınmadı.

Zirvede ekonomik ve mali konuların yanı sıra genişleme de önemli bir gündem maddesiydi. Bu kapsamda, Hırvatistan’ın üye ülke parlamentolarının onayından sonra 1 Temmuz 2013 itibariyle AB’ye üyeliğine karar verildi ve bu ülkeyle Katılım Antlaşması imzalandı.

AB liderler zirvesinde Karadağ ile Haziran 2012’de müzakerelerin açılması kararlaştırıldı. Ayrıca Sırbistan’ın Mart 2012 tarihinde yapılacak liderler zirvesinde adaylık statüsünün görüşülmesi kararı alındı. Zirvede Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Alanına alınmaları için gerekli hukuki koşulları yerine getirdikleri belirtilerek, söz konusu ülkelerin Schengen Alanına dahil edilmelerinin Mart 2012’de yapılacak zirvede ele alınması kararlaştırıldı.