İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 ARALIK 2011

AB`DEN 2012 YILINDA GÜRCİSTAN VE MOLDAVYA İLE STA MÜZAKERELERİNİ BAŞLATMA KARARI

Avrupa Birliği’nin Gürcistan ve Moldova ile, 2012 yılında Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) imzalanması için müzakerelerin başlatılmasına karar verildiği açıklandı. Bu ticari anlaşmalar içerik itibariyle Temmuz 2010’dan beri AB ile iki ülke arasında yürütülen Ortaklık Anlaşma müzakerelerinin de bir parçasını oluşturuyor.

Müzakerelerin başlaması için, Avrupa Komisyonu, Moldova ve Gürcistan’dan teknik düzenleme, sağlık ve bitki sağlığı, fikri mülkiyet hakların korunması ve rekabet kuralları gibi birçok alanlarda gerekli düzenlemelerini tamamlanmasını talep etmişti. Bu taleplere atıfta bulunan Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, “Moldova ve Gürcistan’ın kendi ülkelerinde gerekli reformları hayata geçirme konusunda yeterince ilerleme kaydettiklerini” açıkladı.

Avrupa Birliği, Gürcistan ve Moldova’nın en önemli ticari ortağı konumunda bulunuyor. 2010 yılında Avrupa Birliği ve Gürcistan arasında yaklaşık 1,7 Milyar değerinde mal ticareti yapıldı. Avrupa Birliği ve Moldova arasında ise, bu rakam 2,1 Milyar Avro’ya ulaştı. Avrupa Birliği’nin bu iki ülke ile Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasıyla,  Avrupa Birliği’nin söz konusu ülkeler ile olan ticari ilişkilerinde artış bekleniliyor.