İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 ARALIK 2011

AB ÇEVRE PROJELERİNE DAHA FAZLA BÜTÇE AYIRIYOR

Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları arasındaki bütçesi kapsamında çevre ile ilgili projelere sağlanan mali yardım yaklaşık yüzde 52 artırılıyor. Şu anda var olan çevre için finans aracının yerini alacak olan LIFE Programı’na yaklaşık 3,2 Milyar Avro ayrılacak. Bu bütçenin dörtte birinin de iklim değişikliği ile mücadeleye ayrılması öngörülüyor.

AB’nin çevre için ayırdığı finans aracı sadece üye ülkelere değil, bir kısmı AB aday ülkelerine de veriliyor. Yeni LIFE Programı ile daha fazla kaynak verimliliği, iklim ve ekoloji projelerine destek sağlanması hedefleniyor. Su ve toprak kirliliğine ilişkin Çevre ve Tarım Politikalarının daha koordineli bir şekilde çalışması da hedefler arasında yer alıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “kaynakların kullanımında verimlilik kaçınılmaz. Ya yeşil büyüme olacak ya da büyüme olmayacak” dedi.

Son olarak, Avrupa Komisyonu, yeni LIFE Programı kapsamında projelerdeki ortak finansmanı daha esnek hale getirmeyi, yerel projeler için mali onay sürecini hızlandırmayı ve özel şirketlerin başvurduğu projelerde mali yardımın nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla açıklık getirmeyi hedefliyor.