İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

AVRO ALANI VE AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTILARI YAPILDI

29 Kasım 2011 tarihinde toplanan Avro Alanı Maliye Bakanları Avro Alanı’nda krize karşı istikrar önlemleri üzerine bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu kapsamda Avrupa Mali İstikrar Fonu’nun (EFSF) 26-27 Ekim 2011 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda genişletilmesinin detaylarını sonuçlandırdılar.

440 Milyar Avro tutarındaki fonun artırılması için iki seçenek belirlediler. Bunlar, mali zorluk yaşayan ülkelerin tahvillerinin yüzde 20 ile yüzde 30’unun karşılanması ya da Avro Alanı üyesi olmayan, likidite bakımından zengin ülkelerin yatırım yapabileceği,  IMF ile ortak yatırım araçları oluşturulması şeklinde öngörülüyor. EFSF’nin borç verme kapasitesinin bir Trilyon Avro’ya çıkarılması amaçlanıyor ancak, EFSF Başkanı, “fonun kaldıraç kapasitesini kullanacağı zamanki piyasaların durumuna bağlı olması nedeniyle artış konusunda kesin bir tutarın şu anda belirlenmesinin mümkün olmadığını” söyledi. Avro Alanı Maliye Bakanları, EFSF’nin kapasitesinin artırılması amacıyla iki taraflı kredilerle IMF’nin kaynaklarının artırılmasından başka yollar üzerinde de durduklarını belirttiler.

Avro Alanı Maliye Bakanları toplantıda ayrıca, Yunanistan’a uyguladığı istikrar programı karşılığında sağlanan kredinin altıncı diliminin verilmesine karar verdiler. Söz konusu kredi dilimi, IMF ile ortak yürütülen finansal destek programı çevresinde verildiğinden, bu kurumun da onay vermesi ve kendi payını serbest bırakması halinde söz konusu kredi dilimi verilebilecek. 

30 Kasım’da toplanan Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları ise Ekim ayında alınan kararların uygulanması konusunda müzakerelerde bulundular. Konsey’de görüşülen konular arasında yıllık büyüme raporu, ekonomik yönetişime ilişkin ikinci paket,  AB istatistikleri yer aldı.

Toplantıda Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları başlıca şu kararları aldılar:

  • Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması kapsamımda İrlanda’nın uyguladığı istikrar paketinin gözden geçirilerek bu ülkeye mali desteğin dördüncü diliminin verilmesini kararlaştırdılar.
  • Farklı üye ülkelerde faaliyet gösteren ana şirket ve bağlı şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin ortak kuralları yeniden düzenleyen direktif kabul edildi.
  • Maliye Bakanları ortaya koyulan istatistik yönetimi konusunda geçmiş toplantılarda belirlenen öncelikler çerçevesinde Avrupa İstatistik Sistemi’nin revize edilmesini memnuniyetle karşılarken üye ülke hükümetlerini resmi istatistiklerin güvenilirliğinin artırılmasına ilişkin sorumluluğu paylaşmaya çağırdılar. Ayrıca ulusal istatistik kurumları ve AB istatistik kurumu Eurostat’ın bağımsızlıklarının güçlendirilmesi amacıyla 223/229 sayılı Tüzük’te değişiklik yapılmasını Avrupa Komisyonu’ndan istediler.
  • 23 AB üye ülkesi tarafından üye ülkeler arasında ekonomi politikalarının koordinasyonun güçlendirilmesi ve yakınsamanın artırılması amacıyla kabul edilmiş olan ve diğer üye ülkelerin katılımına açık olan Avro Plus Paktı (Euro Plus Pact) çerçevesinde vergi politikalarının koordinasyonuna ilişkin bir rapor kabul edildi.
  • Bakanlar Konseyi tarafından bankacılık sektöründe güvenin artırılması amacıyla alınması öngörülen önlemler kapsamında bankalar ve yatırım şirketlerinin sermaye yeterliliğine ilişkin kurallarda değişiklik yapılmasına ilişkin bir tüzük ve direktif önerisinde kaydedilen ilerlemeler gözden geçirildi.
  • Bakanlar Konseyi Avrupa Parlamentosu’nun 18 Kasım’da kabul etiği AB bütçesini onayladı. Böylece 2012 yılı AB bütçesinde ödemeler, bir önceki yıla göre yüzde 1,86 artışla 129 milyar Avro, taahhütler ise bir önceki yıla göre yüzde 3,54 artışla 147,2 milyar Avro’ya ulaştı.