İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN İLE ŠTEFAN FÜLE BİRARAYA GELDİ

T.C. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 29 Kasım’da Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmede, Anayasa değişikliği çalışmalarına değinen ikili, “Yargı ve Temel Haklar” faslının açılabilmesi için gereken adımların atılması konusunda hemfikir olduklarını da dile getirdi. Görüşmenin ardından Ergin bir basın toplantısı düzenlerken Füle de bir bildiri yayımladı.

Bildiride Füle, Bakan Ergin ile olan yapıcı ilişkilerine özel vurgu yaptı. Toplantıda Türkiye’deki politik reformların durumuna, başta anayasa ve ifade özgürlüğü ile ilgili reformlar olmak üzere, değindiklerini dile getirdi. “Politik reformların hızlandırılarak Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki pozitif gündem çalışmalarının bir sosyal ve politik gerçekliğe dönüştürülmesi gerektiğini” vurgulayan Füle, ifade özgürlüğü konusuna da değindi.

“Bakan Ergin’in ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan  Hakları Sözleşmesi ve ilgili hukuk çerçevesinde geliştirilmesi konusundaki çabalarını çok ciddiye aldıklarını ve Türkiye’nin konuyla ilgili olarak Avrupa Konseyi’nde de destekleneceğini” dile getirdi. Yeni Anayasa ile ilgili olarak da Bakan Ergin’den yeni bilgiler aldığını sözlerine ekledi.

Füle tarafından yayımlanan bildirinin Türkçe çevirisine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir; http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/November2011,20111130-1.html