İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

BAZI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bazı ürünlerde gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlere ilişkin Tebliğ, 1 Aralık 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğde yer alan listedeki ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin, 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802  (3’üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde Ekonomi Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

Söz konusu Tebliğ kapsamında, elektrik-elektronik, tekstil, gıda, kimya, eczacılık ve otomotiv dâhil birçok sektörde kullanılan ürünler yer alıyor. 1 Aralık’ta yayımlanan Tebliğ’e şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111201-12.htm.