İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

AVRUPA OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ 2012 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Birliği’nin küresel rekabet gücünün artırılmasında önemli bir role sahip olan “21. yüzyıl için Rekabetçi Otomotiv Düzenleyici Sistemleri” Grubu (CARS 21), Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı (Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Komisyon Üyesi) Antonio Tajani başkanlığında 2 Aralık tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında yer alan şirket temsilcileri, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları, AB’nin küresel krizle baş edebilmesi için otomotiv sanayinin oynadığı önemli rolün üzerinde durdular.

AB’de yaşanan mali krizin yarattığı istikrarsızlığın, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilediğinin vurgulandığı toplantıda, üretim sanayine büyük rol düştüğünün altı çizildi ve Birliğin rekabet gücünün artırılması için otomotiv sektörünün stratejik önem taşıdığı ifade edildi. Öte yandan, üçüncü ülkelerle müzakere edilen ve imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının sektör üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) düzenlemelerinin uygulanmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa otomotiv sektörünün, AB’nin rekabet gücünün artırılmasında önemli rol oynayacağı saptamasından hareketle, 2005 yılında üreticiler, üye ülkeler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve sendika temsilcilerinin katılımıyla bir grup oluşturularak, “21. yüzyıl için Rekabetçi Otomotiv Düzenleyici Sistemleri” -CARS 21- (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century ) çalışmaları başlatıldı. CARS 21 Grubu, Avrupa otomotiv sektörünün rekabet gücünü etkileyecek alanları tespit ederek, sektöre, güvenlik ve çevrenin korunmasını ekonomik fiyatlarla temin ederken, rekabet gücünü ve istihdam olanaklarını artırmaya ilişkin önerilerde bulunuyor.

Toplantı sonucunda ön plana çıkan noktalar şu şekilde özetlenebilir:

  • 2030 ve sonrası hedeflere ulaşılabilmesi için istikrarın sağlanması kaçınılmazdır;
  • Otomotiv sektöründe Ar-Ge’ye yapılan yatırımların yanı sıra yasal düzenlemelerin de iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır;
  • Elektrikle çalışan araçlara ilişkin uyumlaştırma çalışmaları tamamlanmalıdır;
  • Bio-yakıtlara ilişkin ortak düzenlemeler sağlam ve sürdürülebilir olmalıdır.

1 Aralık 2011 tarihinde ise, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Ticari Araç Üreticileri Yıllık Konferansı Brüksel’de yapıldı. Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Alfredo Altavilla’nın konuşması, ulaştırma ve çevre politikalarına odaklandı. Altavilla, AB ulaştırma politikası kapsamında, kamyonların ve otobüslerin, vatandaşların günlük hayatlarında oynadığı role ve uzun vadede ekonomik kalkınmaya sağladıkları katkıya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından söz konusu araçların üretiminde geniş vizyonlu bir strateji belirlenmesi çağrısında bulundu.

Otomobil üretiminde 2012 yılı hedeflerinin; ekonomilerin “karbonsuzlaştırılması” ve petrole olan bağımlılığın azaltılması olarak belirlendiği ifade edildi. Söz konusu hedefler doğrultusunda, ticari araç üreticilerinin yakıt etkinliğini 2020 yılı itibariyle, 2005 yılına oranla yüzde 20 artıracaklarını taahhüt ettikleri Altavilla tarafından dile getirildi.

AB’de ticari araç üretimi yaklaşık 1,5 Milyon insana istihdam sağlıyor. Sanayinin, çevre alanında, ağır yük (Euro VI) araçlarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik yatırımları yaklaşık 8 Milyar Avro düzeyinde. Bu çerçevede, yakıt etkinliğinin artırılması öncelikli hedefler arasında.