İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

YENİ ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI “HORİZON 2020”

Avrupa Komisyonu’nun Araştırma, Yenilikçilik ve Bilimden Sorumlu Üyesi,  Marie Geoghegan-Quinn, 30 Kasım 2011 tarihinde Avrupa Birliği’nin 2014 ve 2020 yılları arasında yürüteceği yeni araştırma ve yenilikçilik Programı, “Horizon 2020”nin kapsamını açıkladı. “Horizon 2020” Programı ile Avrupa Komisyonu, araştırma ve yenilikçilik alanlarında sağlanan AB fonlarının tümünü ilk defa tek bir çerçeve altında topladı. Böylelikle, AB Çerçeve Programları (EU Framework Programmes), Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme) ve Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology) bu Program altında birleştirildi.

Avrupa’da araştırmayı ve yenilikçiliği teşvik etmek adına 2014-2020 dönemi için “Horizon 2020” Programı’na toplam 80 Milyar Avro değerinde bir bütçe ayrıldı.  “Horizon 2020”  Programı’nın üç önceliği ise şu şekilde sıralanabilinir:

Avrupa Birliği’nin bilim alanındaki lider konumunu korunması (Toplam bütçe:  24,6 Milyar Avro)

Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi ve uzun vadede Avrupa’nın rekabet gücünün korunması amaçlanıyor. Avrupa içinde iyi fikirlerin oluşturulmasının desteklenmesi, araştırmacıların yeteneklerinin geliştirilmesi, araştırma altyapılarına erişimin kolaylaştırılması ve Avrupa’nın araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirilmesine önem veriliyor. Bunları gerçekleştirmek için de;

  • Avrupa Araştırma Konseyi’nin bütçesi yüzde 77 artırılarak toplam 13,2 Milyar Avro tahsis ediliyor;
  • Yenilikçi Teknolojilerin geliştirilmesi için destek sağlanılıyor ( toplam bütçe: 3,1 Milyar Avro);
  • Marie Curie Eylemleri kapsamında, araştırmacıların kariyer gelişimine destek veriliyor (toplam bütçe: 5,75 Milyar Avro);
  •  Araştırma altyapılarının geliştirilmesi için destek sağlanıyor ( toplam bütçe: 2,4 Milyar Avro).

Yenilikçilik alanında yatırımların teşvik edilmesi (Toplam bütçe: 17,9 Milyar Avro)

Bu kapsamda, Avrupa’nın araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yatırımlar için daha cazip bir hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile uzay alanlarına yatırımların artırılmasına önem veriliyor.  Ayrıca, kararla birlikte KOBİ’lere de önemli destekler sağlanacağı belirtiliyor.

Toplumsal sorunlar ile daha etkin mücadele ( Toplam bütçe: 31,7 Milyar Avro)

“Horizon 2020” Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu, toplumsal sorunları altı başlık altında değerlendiriyor. Bunlar;

  • Sağlık ve demografik değişim;
  • Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz araştırmaları ve biyo-ekonomi;
  • Temiz, güvenli ve verimli enerji;
  • Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım;
  • İklim değişikliği ile mücadele, kaynakların ve hammaddenin verimli kullanılması;
  • Kapsayıcı bir toplum.

Avrupa Komisyonu, “Horizon 2020” Programı kapsamında, programa başvuru sürecini kolaylaştırarak bu Programı daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu bağlamda, özellikle,  ihale usulleri, proje yönetimi ve katılım sürecine ilişkin yeni kolaylıklar sağlanacağı da açıklanmış bulunuyor.

“Horizon 2020”  Programı’na ilişkin daha detaylı bilgilere http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm internet adresinden ulaşılabilir.