İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21 KASIM-4 ARALIK 2011

KOMİSYON`DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN 6,5 MİLYAR AVRO’LUK FON

Avrupa Komisyonu, 2 Aralık’ta 2014-2020 mali döneminde AB balıkçılık ve denizcilik politikaları için Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’na (European Maritime and Fisheries Fund- EMFF) ilişkin tüzük taslağını kabul etti.

EMFF, 2013 yılının sonunda süresi dolacak olan 4,3 Milyar Avro bütçeye sahip olan Avrupa Balıkçılık Fonu’nun (European Fisheries Fund- EFF) yerini alacak. Avrupa Komisyonu EMFF’nin 2014-2020 dönemi bütçesini 6,5 Milyar Avro olarak açıkladı.

EMFF, hâlihazırda devam etmekte olan Ortak Balıkçılık Politikası’nın reform sürecinde sürdürülebilir balıkçılığa geçişte, Avrupalı balıkçılara ve kıyı topluluklarına ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi konusunda destek olmayı amaçlıyor. Tüzük, AB filosunun kısıtlandırılması ve gemilerin hizmet dışı bırakılması için sağlanan yardımları kaldırırken; “akıllı ve ekolojik (yeşil) balıkçılık” yani; deniz ekosistemine daha az zarar veren ve ıskarta üretmeyen balıkçılık için yardım sağlayacak. Tüzük, ayrıca balıkçılıkla yaşamını sürdüren kıyı topluluklarının kalkınması için kıyı bölgelerinde yeni iş olanakları yaratmak ve yaşam standardını artırmak üzere yenilikler getiriyor.

EMFF, sürdürülebilir verimin maksimum düzeye çıkarılmasını hedefliyor; bu kapsamda ıskarta balıkların denize geri dökülmesinin kademeli bir şekilde yasaklanması öngörülüyor.  Bu hedefe ulaşmak için; seçici av araçlarının teşvik edilmesi, ıskarta balıkların farklı şekillerde değerlendirilmesi için gerekli güverte araçları ve liman olanaklarına yatırım yapılmasının desteklenmesi ile pazarlama ve işleme sektörünün desteklenmesi gibi önlemler alınması öngörülüyor.

EMFF, ayrıca yetiştiricilik alanında yüksek büyüme potansiyeli taşıyan kıyıdan uzakta ve gıda-harici yetiştiricilik gibi farklı yetiştiricilik türlerinin geliştirilmesini öngörüyor.

Paydaşlar ile Oceana, WWF ve Greenpeace gibi önde gelen sivil toplum örgütleri EMFF’ye ilişkin tüzüğün “olumlu bir adım olduğu” görüşündeler. Ancak, önlemlerin aşırı avlanmanın önüne geçilmesi ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda yetersiz olduğunu; filo modernizasyonu için verilen yardımlar devam ettiği sürece AB avlanma kapasitesinin azaltılamayacağını düşünüyorlar.