İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 KASIM 2011

AB TARIM VE BALIKÇILIK (AGRIFISH) KONSEYİ TOPLANTISI 14 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİ

AB Üye Ülkelerinin Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanları AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya’nın Tarım ve Kırsal Kalınma Bakanı Marek Sawicki’nin başkanlığında 14 Kasım 2011’de Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının gündemini Ortak Balıkçılık Politikası’nın (OBP) dış boyutu, AB genelinde en yoksullara yardım ve Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) Reformu kapsamında doğrudan ödemelerin üye ülkeler arasında yeniden paylaştırılması konuları oluşturdu.

Ortak Balıkçılık Politikası’nın dış boyutu ile ilgili olarak bölgesel balıkçılık yönetim kuruluşlarının (RFMO) rolü, üçüncü ülke ve AB vatandaşı balıkçılara eşit muamele edilmesi ve üçüncü ülkelerle imzalanacak sürdürülebilir balıkçılık anlaşmalarının bilimsel verileri esas alması gerektiği tartışıldı. Fransa, İspanya ve İtalya gibi balıkçılık alanında önde gelen AB ülkeleri OBP’nin dış boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini savunurken,  RFMO’ların balıkçılık yönetimindeki rolünün ve üçüncü ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesini talep ettiler. Üye ülkeler, gerek üye ülke gerekse üçüncü ülke balıkçılarının aynı kurallara tabi olması gerekliliğini dile getirdiler. Konsey toplantısında, yasadışı avlanma ile daha etkin bir şekilde başa çıkabilmek için su ürünleri ithalatında sürdürülebilir balıkçılık kurallarına uyma kriteri getirildi. İngiliz, Fransız, İspanyol, Belçikalı ve Kıbrıslı Rum bakanlar AB su ürünleri ile üçüncü ülkelerden gelen su ürünleri arasında dengeli bir rekabet ortamının yaratılmasını istediler. Avrupa Komisyonu’nun aşırı avlanmaya karşı gemi sahiplerinden açık denizlerdeki kaynaklara ulaşmak için ek bir ücret talep etme önerisi, bazı üye devletler tarafından iyi karşılanmadı. İrlanda, Fransa, Belçika ve Almanya ise balıkçılık konusunda AB ile işbirliği yapmayan Norveç ve Faroe Adaları gibi üçüncü ülkelere ticari yaptırımlar uygulanmasını talep ettiler. Avrupa Komisyonu’nun Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Maria Damanaki, üçüncü ülkelerle yapılan balıkçılık anlaşmalarına insan haklarının korunması koşulunun eklenmesi konusunda Gabon ve Fas ile sorunlar yaşandığını belirtti.

AB’de yoksulluk sınırında yaşayanlara gıda yardımı dağıtılması konusunda aylardır süren tartışmalar, 14 Kasım’daki AGRIFISH Konseyinde karara bağlandı. Üye ülke tarım bakanları AB genelinde yoksullara yılda 500 Milyon Avro değerinde gıda dağıtılmasını öngören yardım şemasını 2014 yılına kadar uzattı. 1987’den beri yürürlükte olan yoksullara yardım şeması, Almanya, Birleşik Krallık, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda tarafından bu konunun üye ülkelerin yetki alanına girdiği gerekçesiyle bloke edilmişti. Yardım şemasının AB tarafından finanse edilmesine karşı çıkan Fransa ve Almanya, şemanın 2014 yılı itibarıyla sosyal politika kapsamına alınması koşuluyla iki yıl daha uzatılmasına onay verdi (Avrupa Komisyonu, 2014-2020 dönemi sosyal uyum fonundan 2,8 Milyar Avro’yu en yoksullara yardım için ayırmıştı).

Bir diğer gündem maddesi olan doğrudan yardımlar hususunda ise, 2014-2020 dönemi için sunulan doğrudan ödemeler konusu OTP reformunun temel gerekçesi olan OTP’nin basitleştirilmesi amacına uymadığı için eleştirildi. Doğrudan ödemelerin üye ülkeler arasından yeniden paylaştırılması konusunda ise, bu dağıtım yapılırken bazı üye ülkeler ulusal bütçe katkı payı ve topluluk kırsal kalkınma yardımının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirttiler. AB’ye 2004 ve 2007 yıllarında üye olan ülkeler de Komisyon’un sunduğu öneriyi yeteriz olduğu gerekçesiyle eleştirdiler.