İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 KASIM 2011

AB VE AVRO ALANI DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 15 Kasım 2011 tarihinde açıklanan verilere göre, Avro Alanı’nda beklenen dış ticaret fazlası Eylül 2011’de 2,9 Milyar Avro düzeyindeyken Avrupa Birliği’nin AB dışı ülkelerle 10,5 Milyar Avro’luk bir dış ticaret açığı olması bekleniyor. Geçen yılın Eylül ayında ise, Avro Alanı’nda 0,5 Milyar Avro’luk dış ticaret fazlası bulunuyordu. Aynı dönemde Avrupa Birliği’nde dış ticaret açığı 13,9 Milyar Avro düzeyindeydi.

Ocak ve Ağustos 2010 arasındaki dönem ile kıyaslandığında, Ocak ve Ağustos 2011’de, Avrupa Birliği’nin en önemli ortakları ile ticari ilişkilerinde artış kaydedildiği gözlendi. İhracat alanında, en yüksek artışlar Rusya ( yüzde 30), Türkiye (yüzde 29), Çin ve Hindistan (yüzde 22) ve Güney Kore (yüzde 18) ile kaydedildi. İthalat alanında ise, en yüksek artışların kaydedildiği ülkelerin başında Rusya (yüzde 26), Brezilya ve Hindistan (yüzde 23), Norveç (yüzde 20) ve Türkiye (yüzde 18) geliyor.

Ocak ve Ağustos 2011 verilerin 2010 yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında,  Avrupa Birliği’nin ABD ( +48,5 Milyar Avro); İsviçre ( + 17,2 Milyar Avro) ve Türkiye ( +16,8 Milyar Avro) ile ticaret fazlası artarken, Rusya (- 62,2 Milyar Avro) ve Norveç (-31,5 Milyar Avro) ile olan ticaret açığının artığı gözleniliyor. Avrupa Birliği’nin Çin ve Japonya ile olan ticari açığında ise kayda değer bir değişim gözlenilmiyor.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-15112011-AP/EN/6-15112011-AP-EN.PDF web adresinden ulaşılabilir.