İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 KASIM 2011

ATLANTİK TON BALIKLARININ KORUNMASI ULUSLARARASI KOMİSYONU İSTANBUL’DA TOPLANDI

48 ülkenin üye olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu’nun (ICCAT) 22. Olağan toplantısı 11-19 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de ton balığı ve ton balığına benzer türlerin sürdürülebilir bir şekilde korunması için yönetim planları üzerinde anlaşmaya varıldı. Toplantıda av sırasında hedeflenmediği halde yakalanan ipek harharyas köpek balığına karaya çıkarma yasağı getirilirken, Güney Atlantik’te ton balığı avı sırasında yanlışlıkla yakalanan deniz kuşları için de önlemler alındı. Kaçak kılıç balığı ve ton balığı avcılığının önlenmesi için alınan önlemlerin kapsamı genişletildi. Mavi yüzgeçli orkinosların takibi ve yasadışı avcılığın önlenmesi için elektronik kayıt sistemine (electronic Bluefin Catch Document- eBCD) geçilmesine karar verildi. eBCD sistemi, yasadışı avlanmayı önleyecek ve mavi yüzgeçli ton balığının avlanmasından piyasaya sürülmesine kadarki sürecin takibini kolaylaştıracak.