İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 KASIM 2011

AB BAKANI EGEMEN BAĞIŞ BRÜKSEL’DE TEMASLARDA BULUNDU

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 9 Kasım Çarşamba günü Brüksel’de çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Bağış, Brüksel’de, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Kriz Müdahale konularından Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva, Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Dacian Cioloş ve Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bağış-Füle görüşmesi, 2011 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nun yayımlanmasından sonra ikili arasında gerçekleşen ilk görüşme niteliğini taşıması itibariyle önemli addedilebilir. Görüşme sonrasında Komisyon Üyesi Füle tarafından yapılan açıklamada, ikilinin Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılması bakımından, İlerleme Raporu’nda yer aldığı üzere pozitif gündemin belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Açıklamada altı çizilen bir başka husus da, ikilinin, pozitif gündemin katılım sürecinin yerini almayacağı, bilakis bu süreci tamamlayıcı nitelikte olduğu konusunda mutabık kalmış olmalarıydı.

Komisyon Üyesi Štefan Füle, ilgili pozitif gündemin kapsaması gereken alanlar arasında, siyasi reformlarda yoğunlaştırılmış bir diyalog ve işbirliği, müzakere fasıllarında AB müktesebatına uyum, vize, hareketlilik ve göç gibi konuların altını çizdi. Anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak da  kapsamlı ve katılımcı bir Anayasa yapımı yönündeki çabalardan övgüyle bahseden Füle bu çabaların devam etmesini desteklediğini ifade etti. Kıbrıs konusu ve Türkiye’de terörle mücadele alanındaki mevzuat da görüşmede değerlendirilen diğer konular arasında yer aldı.    

Ayrıca, görüşme sonrasında Füle tarafından yapılan açıklamada, Komisyon Üyesinin, 17-18 Kasım tarihlerinde Ticaretten Sorumlu Üye Karel De Gucht ile birlikte İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştireceği ve ticaretle ilgili konuların bu ziyarette ele alınacağı belirtildi.