İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 KASIM 2011

İRLANDA, İSPANYA VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NA SEVKEDİLDİ

Avrupa Komisyonu 27 Ekim 2011 tarihinde İrlanda, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ÖTV’ye ilişkin AB kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurdu. Komisyon ayrıca İtalya ve Bulgaristan’ın KDV mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlaştırmasını, İrlanda ve İspanya’nın kiralık taşıt araçlarına ve diğer üye ülkelerden alınan arabalara ilişkin vergi kurallarını değiştirmesini istedi.

Bu kapsamda Avrupa Birliği Adalet Divanı’na şu davalar götürüldü: İrlanda’nın fiziksel engelli kişilerin kullandıkları motorlu araçlarda kullanılan yakıta 2006 sonuna kadar uygulanması öngörülen ÖTV muafiyetinin devam ettirmektedir. Muafiyetin iç pazarda rekabeti bozduğu gerekçesiyle Avrupa Komisyonu, İrlanda’dan 2008 ve 2010 yıllarında bu uygulamaya son vermesini istedi. İrlanda’daki prosedür, engelli kişilere AB mevzuatı ile uyumlu başka ayrıcalıklar tanınmasını engellemiyor.

İspanya’da ise kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımına aykırı olarak, özerk belediyeler tarafından ülkede ikamet edenlerin lehine ayrımcılık yaratan, daha düşük oranda veraset ve intikal vergileri uygulanıyor. Komisyon İspanya’ya bu alandaki mevzuatında değişiklik yapması için Mayıs 2010 ve Şubat 2011’de çağrıda bulunmuştu, ancak bir sonuç alınamadı. GKRY ise özel arabalara uygulanan vergileri GKRY topraklarında sürekli yerleşik, GKRY vatandaşı olmayan AB yurttaşlarına yönelik ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Söz konusu vatandaşlar, ancak ülkede mesleki bir faaliyet yürüttükleri takdirde adaya yeni bir araba ithal ettiklerinde ÖTV istisnalarından yararlanabiliyorlar. Bu koşul ülkeye sürekli olarak yaşamaya gelen GKRY vatandaşlarına veya çocuklarına uygulanmıyor. GKRY’ne, serbest dolaşım ve yerleşme özgürlüğüne aykırı olan mevzuatını değiştirmesi için Ocak 2011’de gerekçeli görüş gönderildi.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu İtalya’ya da ortak KDV sisteminde gerçekleştirilen değişiklikleri ve ithalatta vergi kaçaklarına ilişkin KDV mevzuatında yapılan değişiklikleri kendi iç mevzuatına aktarması için gerekçeli görüş gönderdi. Bulgaristan’ın da vergi mükellefi kişilerin KDV iadesi şartlarına ilişkin ayrımcı uygulamaları değiştirmesi gerekiyor. AB içi işlemlerdeki vergi denetimi ülke içindeki denetimlerin iki katı kadar zaman alıyor. İrlanda ve İspanya’nın başka bir üye ülkeden leasing ile alınan ya da kiralanan arabalara uyguladıkları vergi sistemlerini değiştirmeleri gerekiyor. AB kurallarına göre, bir üye ülke, başka bir üye ülkeden leasingle alınan ya da kiralanan bir arabaya kendi ülkesinde uygulanan vergi ile orantılı bir vergi uygulayabilir. Tam oranlı vergi ise arabalar üye ülkede sürekli olarak kullanıldıkları takdirde uygulanabilir. Buna karşın İrlanda’da oturan bir kişi başka bir üye ülkede bir aracı kiraya verdiği ya da leasing ile kiraya verdiği takdirde araç İrlanda’da kısa bir süre için kiralanmış olsa dahi ilgili verginin tamamını ödemek zorunda bırakılmaktadır. Söz konusu uygulama, başka bir üye ülkedeki kiralama ve leasing şirketlerinin hizmet sunarken ilave vergiyle karşı karşıya kalmaları açısından ayrımcı uygulaması olarak görülmektedir. Benzer şekilde, İspanya, araç ülkede bir yıl içinde 3 aydan fazla kullanıldığı takdirde tescil vergisini tam olarak uygulamaktadır. İspanya mevzuatına göre, başka bir üye ülkede faaliyet gösteren bir şirkette çalışan İspanya’da yerleşik bir kişi İspanya’da bir araç kullandığı takdirde arabalara uygulanan tescil vergisi tam olarak uygulanmaktadır. Söz konusu hükümler de serbest dolaşım ve yerleşme serbestisine aykırıdır.