İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EYLÜL-2 EKİM 2011

AB DOĞU ORTAKLIĞI ZİRVESİ VARŞOVA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Ortaklığı Zirvesi AB’ye üye ülkeler ve ortak üyelerin temsilcilerinin katılımıyla 29-30 Eylül 2011 tarihlerinde AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildi. Zirveye 27 AB üyesiyle birlikte Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna temsilcileri katıldı. Belarus ise Doğu Ortaklığı Zirvesi’ne katılmamaya karar vermişti.

İki gün süren Zirve ortak açıklamanın kabulüyle son buldu. Açıklamada Doğu Ortaklığı ülkelerine AB’nin daha sıkı bir işbirliği kapsamında destek olacağı mesajı verildi. Ortak açıklamada üzerinde durulan konular siyasi ortaklık, sosyo-ekonomik bütünleşme ve hareketlilik alanlarında daha derin bir karşılıklı yükümlülük, AB programlarına ve ajanslara katılım ve güçlendirilmiş sektör işbirliği ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi oldu.

Zirveye katılan temsilciler, AB’nin şu anda ekonomik krizle mücadele etmesi ve kendini Güney ülkeleriyle yeni bir strateji oluşturmaya adamış olmasına rağmen Doğu Ortaklığı’nın güçlendirilmesinin önemine dikkat çektiler. Polonya Başbakanı Donald Tusk Zirve sonrasında yaptığı açıklamada Doğu Ortaklığı’ndaki bütün katılımcılar için vizesiz bir sistem vizyonu belirlediklerinin altını çizdi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy da konuyla ilgili yaptığı açıklamada ortaklık ülkelerinin AB için öncelikli olmaya devam ettiklerini vurgularken bu bağlamda önümüzdeki yıllar için yeni hedefler belirlediklerinin altını çizdi.

Ayrıca, AB’ye üye devlet temsilcileri tarafından kabul edilen bildirgede, Hükümet ve Devlet Başkanları, Belarus’ta oluşagelmiş, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar veren mevcut durumdan dolayı derin endişe duyduklarını belirttiler. Açıklamada Belarus’a ilişkin, basın özgürlüğü ve siyasi tutuklularla ilgili kaygıya da yer verildi. 

Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamanın tam metnine http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/124843.pdf adresinden ulaşılabilir.