İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EYLÜL-2 EKİM 2011

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI TOBB VE ICC TARAFINDAN GÜNDEME TAŞINDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde 29 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Türkiye’de Fikri Hak Değerlerinin En Üst Düzeye Çıkarılması” başlıklı konferans kapsamında TEPAV, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Korsanlığın Durdurulması için İş Dünyası Eylemi’nin (BASCAP) katılımıyla fikri mülkiyet hakları gündeme taşındı.

Açış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik büyüme, yatırım ve yenilikçilik alanlarında ilerleme sağlanması için fikri hakların korunmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, AB ile yürütülen müzakereler kapsamında fikri mülkiyet hukuku alanında iş dünyası bakımından faydalı adımlar atıldığını vurguladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise, Türkiye’nin fikri mülkiyet alanında AB müktesebatına tam uyum sağladığını belirterek, 2012 yılı içerisinde AB mali yardımı ile gümrük idarelerinin kapasitelerinin artırılması için kapsamlı bir proje başlatılacağını hatırlattı. Ayrıca, Türkiye’nin AR-GE’ ye ayırdığı payın gayri safi milli hâsılanın yüzde 2’sine çıkarılması için çalıştıklarının altını çizdi.

 

Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin yaşanan aksaklıklar ekonomik ve toplumsal anlamda ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Konferans kapsamında sunulan rapora göre, sahte ve kaçak ürünler, yarattıkları vergi kayıpları ve sosyal hizmetler ödemeleri dolayısıyla yaklaşık 2,4 Milyar Dolar maliyet yaratıyor. Bu aynı zamanda 135 bin iş kaybına neden oluyor. Dijital korsanlık da benzer şekilde ekonomi üzerinde önemli bir yük yaratıyor ve toplam mali kayıplar yaklaşık 1 Milyar Dolar’ı buluyor.

Konferans kapsamında, Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının uygulanmasına ilişkin sorunların azaltılması için getirilen mevzuat önerileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Re’sen alınan kararların sayısının artırılması ve kararların basitleştirilmesi,
  • İnternet ihlalleriyle mücadelede başvurulan eylemlerin iyileştirilmesi,
  • Uluslararası anlaşmalara ve mevzuata tam olarak uyum sağlanması,
  • Yasal usullerin iyileştirilmesi ve hızlandırılması,
  • Sınır yaptırımlarının iyileştirilmesi.

Bahsedilen önerilerin hayata geçirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, yeni yasama döneminde gerek Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin, gerekse fikri mülkiyet hukuku mevzuatında yapılacak düzenlemelerin fikri hakların korunmasına ilişkin ortamı iyileştirmesi bekleniyor.