İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2011

AB ADALET DİVANI ROJ TV KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Danimarka’dan yayın yapan Roj TV’nin Alman makamları tarafından Almanya’da yayınlanmasının yasaklanamayacağını karara bağladı.

2008 yılında söz konusu kanalla işbirliği içinde olan Danimarkalı şirket "Mesopotamia Broadcast"ın yayınları Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından uluslararası anlayış ilkesine (principle of international understanding) aykırı programlar hazırladığı gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine, söz konusu şirket, 89/552/EEC sayılı “Sınır Tanımayan Televizyon Yönergesi”ne (Television without Frontiers Directive) dayanarak Federal İdare Mahkemesi’ne yasağın kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.  Söz konusu yönerge ile her üye devletin yayın alma özgürlüğünün bir başka üye devletten yayınlanan televizyon programlarının kendi içinde yayınlanmasına engel oluşturulmayacağı garanti edilmişti.  Ancak, üye devletler de bu yönerge ile kendi ülkelerinde kurulmuş yayıncıların programlarının ırk, din, cinsiyet ve vatandaşlık temelinde nefret duygularına yöneltecek programları engellemeyi taahhüt etmişlerdi.

Federal İdare Mahkemesi’nin görüşüne başvurduğu Avrupa Adalet Divanı, Roj TV’nin Kürtler ve Türkler arasında etnik çatışmaların teşvik edilip edilmediği ve kanalın yayınının yasaklanmasına ilişkin kararı Danimarka Hükümeti’nin verebileceğini açıkladı.  Kararda, Almanya'nın sadece bu televizyonun Almanya’da yürüttüğü etkinlikleri yasaklayabileceği belirtildi.

Karara ilişkin açıklamaya http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-244/10  internet adresinden ulaşılabilir.