İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2011

AVRUPA KOMİSYONU YENİ EĞİTİM STRATEJİSİNİN ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu,  20 Eylül 2011 tarihinde eğitim sistemini geliştirmeye yönelik yeni stratejisini açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çokdililik ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Androulla Vassiliou, uzun vadede büyüme sağlamak ve istihdam yaratmak için Avrupa’da yeterli sayıda kalifiye iş gücü olmadığına dikkat çekti.

Bu yeni strateji ile, Avrupa 2020 Stratejisi’nin eğitim alanında belirlediği hedefleri gerçekleştirmede katkı sağlanması bekleniliyor. Bilindiği üzere, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, AB genelinde okulu bitirmeden ayrılma oranının yüzde 10 dolaylarına düşürülmesi ve yüksek öğretim oranının yüzde 40’lara çıkarılması hedeflenmişti.

 Yeni açıklanan stratejinin öncelikleri ise şu şekilde sıralanmakta:

  • Yüksek öğrenim mezun sayısını arttırmak ve okul bitirmeden okuldan ayrılma oranını düşürmek,
  • İstihdam piyasasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yüksek eğitimin kalitesini arttırmak,
  • Eğitim ve yurtdışı eğitim programları kapsamında öğrencilerin yeni beceriler kazanmaları için yeni imkânlar yaratmak,
  • Daha fazla araştırmacı yetiştirmek,
  • Yenilikçiliği teşvik etme adına eğitim, araştırma ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek,
  • Yüksek eğitime daha fazla yatırım yapmak.

Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü bir diğer önlem de öğrencilerin yurtdışında Yüksek Lisans yapmalarını teşvik etmek amaçlı Master Erasmus programları için burs imkânları sunulması. Bu kapsamda, özellikle yurtdışında alınan eğitimlerin kolayca tanınması için mevcut kredi transfer sisteminin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Avrupa’ya yabancı öğrencileri çekmek, aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin hareketliliğini sağlamak amacıyla vize kolaylıkları geliştirilmesi de öngörüldü.