İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2011

SOYSAL KARARI SONRASI AB’NİN TÜRKİYE’YE VİZE POLİTİKASI KONULU ÇALIŞMA YAYIMLANDI

Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal” başlıklı İKV çalışmasının güncelleştirilmiş ikinci baskısı yayımlandı.

Avrupa Göç Hukuku alanındaki öncü çalışmaları ile tanınan iki değerli akademisyen, Radboud Üniversitesi Nijmegen Göç Hukuku Merkezi’nden Prof. Dr. Kees Groenendijk ve Prof. Dr. Elspeth Guild tarafından hazırlanan “Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal” başlıklı kitabın ikinci baskısı İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları tarafından İngilizce olarak yayımlandı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Şubat 2009 tarihinde Soysal davasına ilişkin verdiği kararın Üye Devletlerde iç hukuka olan etkilerinin ve karara ilişkin Üye Devletlerin uygulamalarının kapsamlı bir şekilde incelendiği kitapta,  AB ülkelerinin hizmet edimi çerçevesinde uyguladıkları vize zorunluluğunun AB ortaklık hukukuna aykırılığı ele alınmaktadır. Kitapta ayrıca, Vize Kodu’nun yürürlüğe girdiği Nisan 2010 sonrasından bugüne kadar Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin AB Üye Devletleri, AB kurumları ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.

Raporda ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, İktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen Action Service (ECAS) tarafından gerçekleştirilen “Vize Şikâyet Hattı Projesi” dahilinde, Ocak 2010- Haziran 2011 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma Vakfı’na ulaştırılan şikâyetlere yer verilmiş; kitabın sonunda ise sorunun boyutunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyan 5 şikâyet örneği tüm okuyucuların dikkatine sunulmuştur.

“Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal”: Second Revised and Updated Edition

Yazarlar: Prof. Dr. Kees Groenendijk ve Prof. Dr. Elspeth Guild

Yayın Tarihi: Eylül 2011

Yayın Dili: İngilizce

Yayın No: 249

Yayına http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/ikv_visa_polic_2.pdf web adresinden ulaşılabilir.