İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2011

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI GAYRİ RESMİ TOPLANTISI YAPILDI

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları gayriresmî toplantısı 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıda görüşülen konular üzerinde fazla bir ilerleme kaydedilemedi. Gündemde, Yunanistan’a sağlanması planlanan yardımın gelecek diliminin serbest bırakılması ve son Konsey toplantısında Yunanistan’a sağlanması tasarlanan yeni mali yardıma karşılık Finlandiya’nın anlaşmayı imzalamadan önce talep ettiği garantiler yer aldı. Toplantıdan sonra Lüksemburg Başbakanı ve Eurogroup Başkanı Jean Claude Juncker yaptığı açıklamada, “Yunanistan’a yapılacak ikinci yardımın ikinci bölümünün Ekim ayında Avrupa Komisyonu, İMF ve Avrupa Merkez Bankası tarafından kararlaştırılacağını” belitti.

Piyasaların oldukça istikrarsız olduğu, Yunanistan’la ilgili spekülasyonların yapıldığı ve finansal krizin tekrar ortaya çıkma ihtimalinin olduğu bir dönmede piyasalar Maliye Bakanları toplantısından açık ve net bir sonuç bekliyorlardı. Juncker, piyasalara güven telkin etmeye çalışan konuşmasında, finansal piyasalarda büyük bir çalkantının yaşandığı bu dönemde 21 Temmuz’da yapılan Konsey toplantısında alınan kararların tam olarak uygulanması konusundaki kararlılığını dile getirdi. Yunanistan’a yapılacak yeni yardım paketi görüşmeleri her ne kadar toplantıda nihai bir sonuca varmasa da Fransa, Belçika, Lüksemburg, İspanya ve İtalya, paketin bir bölümünü onayladı.

Toplantıya ABD Maliye Bakanı Timothy Geithner da ilk defa bir ABD yetkilisi olarak katıldı. Geithner, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada AB Bakanları arasındaki bazı görüş ayrılıklarını dile getirerek Avro Alanı ülkelerinin, alan dışındaki bir AB ülkesinin bile temerrüde düşmesi riskinden ne pahasına olursa olsun kaçınmaları gerektiğini ifade etti.