İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 EYLÜL 2011

AVRUPA KONSEYİ RAPORUNDA İTALYA’NIN SIĞINMA VE GÖÇMEN POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ

 7 Eylül 2011 tarihinde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg tarafından açıklanan raporda, İtalya’daki Roman ve Sinti nüfusun durumunun endişe verici olmayı sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu raporda sınırdışı etme gibi baskıcı tedbirlerin bir kenara bırakılarak, sosyal içerme ve  ayrımcılıkla mücadele odaklı yeni bir bakış açısının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Raporda, Roman ve Sinti nüfusuna yöneltilen ırkçı ve yabancı düşmanı siyasi söylem ile “etkili tedbirler” aracılığıyla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Raporda, ayrıca, Roman tarihinin ve kültürünün daha iyi bilinmesinin sağlanarak olumsuz algıların yok edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.      

Raporda, İtalya hükümetinin Roman ve Sinti nüfusuna yönelik bazı politikalarının insan hakları standartlarına ters düştüğü, sadece barınma değil çocukların eğitime erişim hakkını da ihlal ettiği belirtiliyor. Hammerberg, İtalyan makamlarının hem uluslararası hem de Avrupa Konseyi standartları ile uyumlu hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, yetkilileri yenilenen Avrupa Sosyal Şartı’na uygun davranmaya çağırdı.

Polis tarafından şiddet kullanılmasının önlenmesi için ırkçı olayların izlenmesi sisteminin mağduru koruyacak şekilde geliştirilmesinin önemli olduğu vurgulanırken, yıllar önce eski Yugoslavya’dan İtalya’ya gelen ve vatansız konumda bulunan yaklaşık 15,000 Roman kökenli vatandaşın sosyal içermesine yönelik ulusal bir strateji geliştirilmesi zorunluluğuna vurgu yapıldı.

Thomas Hammerberg’in geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya’ya yaptığı ziyaret neticesinde hazırlanan raporda, Kuzey Afrika’dan gelen göçmen sayısının artışı konusunda da sığınmacılar başta olmak üzere göçmen haklarının sağlanması gereği üzerinde duruldu. Özellikle göçmenlerin denizde kurtarılması konusunda, diğer tüm çekincelerin göz ardı edilerek, önceliğin göçmenlerin hayatının kurtarılmasına verilmesi gerektiğini vurgulayan Hammerberg, İtalyan makamlarına göçmenlerin kötü muameleye uğrama ihtimalinin bulunduğu sınırdışı uygulamalarından kaçınılması gerektiği çağrısında bulundu.

Sığınmacılar konusunda ise,  barınma koşulları ve sığınma usullerine erişim konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtilirken, sığınmacıların yasal yardıma ve psiko-sosyal desteğe erişimlerinin sağlanması zorunluluğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca, Tunuslu göçmenlerin “basitleştirilmiş usuller” ile sınırdışı edilmeleri hususunda, İtalyan makamlarının, sınırdışı kararının temyize götürülmesi ve toplu sınırdışıların yasaklanması ilkelerine saygı duymaları gerektiği vurgulanıyor. Mültecilerin İtalyan toplumuna entegrasyonu konusunda ise “İtalyan vatandaşlığına” geçiş ve “aile birleşimi”ne erişim kanallarının açık tutulması gerektiği öneriler arasında yer aldı.

Diğer taraftan, 22 Eylül 2011 tarihinde Avrupa genelinde Belediye Başkanlarının katılımıyla Strazburg’da düzenlenecek Zirve’de de Roman kökenli vatandaşların entegrasyonu ele alınacak.