İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 EYLÜL 2011

İTALYA’DAKİ KRİZE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Yunanistan ve İrlanda’da yaşanan borç krizlerinin İtalya’ya da sıçrama tehlikesi üzerine Temmuz 2011 tarihinde İtalya Hükümeti tarafından bir kemer sıkma paketi kabul edilmişti. Ancak İtalya hükümeti, Eylül başında yeni kemer sıkma önlemleri içeren yeni bir yasa teklifi daha hazırladı.

Bu yeni kemer sıkma paketini sunarak İtalya, Avro istikrarına zarar verebilecek bir kamu borcu krizini önlemeyi amaçlıyor. Bilindiği üzere, geçen sene İtalya’nın kamu borcunun gayri safi yurtiçi hâsılaya (GSYİH) oranının yüzde 119’a ulaşmasının yanı sıra bütçe açığının da GSYİH’ye oranı yüzde 4,6’ya yükselmişti.

2013 yılına kadar bütçeyi dengelemek amacını taşıyan bu yeni paket kapsamında vergilerin artırılması, kamu harcamalarına kısıtlamalar getirilmesi ve daha az iş güvencesinin sağlanması öngörülüyor. Örneğin, mallara ve hizmetlere uygulanan KDV oranının yüzde 20’den yüzde 21’e çıkarılması öneriliyor. Yeni önlemler arasında ayrıca, yıllık 300 bin Avro’dan fazla kazananlardan yüzde 3 oranında bir “dayanışma vergisi” alınması da yer alıyor. Bu yeni paket ile 54 Milyar Avro tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

Yeni önlemleri protesto etmek amacıyla İtalya’nın La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) sendikasının önderliğinde ülke çapında grevler düzenlenmesine rağmen yeni yasa İtalya Senatosu tarafından 7 Eylül 2011 tarihinde onayladı.