İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 EYLÜL 2011

AB VE AVRO ALANI’NDAKİ BÜYÜME ORANLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu EUROSTAT‘ın 6 Eylül 2011 tarihinde yayımladığı verilere göre, Avro Alanı ve AB-27’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme oranı 2011’in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. 2011’in ilk çeyreğinde ise, büyüme oranı Avro Alanı’nda yüzde 0,8 ve AB-27’de yüzde 0,7 düzeyindeydi.

Hem aylık hem de yıllık bazlı değerlendirmeler ışığında, AB ve Avro Alanı’nda büyüme oranının düşük olması Almanya ve Fransa’nın gösterdiği düşük performanslarına bağlanıyor. Bu dönemde, Fransa’daki büyüme oranı yüzde sıfır iken Almanya’da bu oranın yüzde 0,1 olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2011 yılı ilk çeyreğinde büyüme oranında yüzde 0,1 olan artış ikinci çeyrekte yüzde 0,2’ye yükseldi. Japonya’da ise bir önceki çeyrekteki yüzde 0,9’luk küçülmeye karşılık ikinci çeyrekte yüzde 0,3’lük bir küçülme kaydedildi. 

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06092011-AP/EN/2-06092011-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.