İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 EYLÜL 2011

AVRO ALANI SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ İLE İLGİLİ SON VERİLER AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu EUROSTAT tarafından 2 Eylül 2011 tarihinde açıklanan verilere göre, Temmuz Ayı Sanayi Üretimi Endeksi bir önceki aya göre Avro Alanı’nda yüzde 0,5 artarken Avrupa Birliği’nde endeksteki artış yüzde 0,4’te kaldı.  Bir önceki yılın verileri ile karşılaştırıldığında ise endekste Avro Alanı’nda yüzde 6,1 ve AB-27’de yüzde 7’lik artış görüldü.

Aylık bazda değerlendirmede enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerdeki sanayi üretiminde hem Avro Alanı’nda hem de AB-27’de yüzde 0,1’lik artış gözlemlenirken,  enerji sektöründe bu artış Avro Alanı’nda yüzde 1,5, AB-27’de ise yüzde 1,3 olarak açıklandı. Dayanıksız tüketim malları fiyatı her iki alanda da yüzde 0,2 artış gösterirken ara mallardaki artış Avro Alanı’nda yüzde 0,2, AB-27’de yüzde 0,1 oldu. Dayanıklı tüketim mallarında ise Avro Alanı’nda bir değişiklik kaydedilmezken, AB-27’de yüzde 0,3’lük bir yükseliş görüldü. Ayrıca, yatırım malları fiyatı Avro Alanı’nda yüzde 0,1 düşerken AB-27’de bu oranın sabit kaldığı gözlendi.

Birlik içindeki en ciddi yükselişin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 2 ile olduğu tespit edildi. Bu alanda, GKRY’yi yüzde 1,4’lük artışla Litvanya ve yüzde 1,2’lik artışla Macaristan izledi. Aynı dönemde, Sanayi Üretimi Endeksi, Danimarka’da (yüzde 0,8), Belçika’da (yüzde 0,4) ve İsveç’te (yüzde 0,3) düşüş gösterdi.

Yıllık bazdaki değerlendirmede ise, enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerdeki sanayi üretiminde Avro Alanı’nda yüzde 4,1 ve AB-27’de yüzde 4,3 artış gözlenirken enerji sektöründeki fiyatların bir önceki yıla göre yüzde 11,9 ve yüzde 13,8 arttığı tespit edildi.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-02092011-AP/EN/4-02092011-AP-EN.PDF adresinden ulaşılabilir.