İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 EYLÜL 2011

İŞSİZLİK AB ÇAPINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR

Avrupa Komisyonu tarafından 9 Eylül 2011 tarihinde yayımlanan Aylık İşgücü Piyasası Araştırmasına göre, Nisan 2011-Temmuz 2011 döneminde AB çapında işsizlik artış gösterdi.

Araştırmaya göre sadece Haziran-Temmuz aylarında 18.000 kişi işsiz kalırken, AB işsizlik rakamı yüzde 9,5’te sabit kaldı. İşsizlik oranlarında Üye Devletlerde farklı rakamların görüldüğüne dikkat çekilen raporda, Almanya ve Avusturya’da işsizlik rakamlarının AB ortalamasının altında kaldığı vurgulandı. Yunanistan ve İspanya’da ise işsizlik rakamlarının AB ortalamasının çok üzerinde olduğu ve sürekli artan bir grafik sergilediği ifade edildi. Genç işsizliği ile ilgili rakamlara da yer verilen araştırmada, gençler arasındaki işsizlik sorunun da AB çapında artışta olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre AB çapında Haziran 2011 itibariyle genç işsizliği yüzde 20,7 civarında (Haziran 2010 tarihinde bu rakam yüzde 20,9 idi).

Söz konusu araştırmaya http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1069&furtherNews=yes adresinden ulaşabilir.