İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 EYLÜL 2011

AVRUPA PARLAMENTOSU HOLLANDALI ŞİRKETLERE 6 MİLYON AVRO YARDIMDA BULUNULMASINI ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu’nun Bütçe Komitesi, 8 Eylül 2011 tarihinde, Hollanda’dan başvuruda bulunan bazı şirketlere “Avrupa Küreselleşme Fonu” çerçevesinde 5.884.197 Avro yardımda bulunulmasına ilişkin teklifi kabul etti. Söz konusu mali yardım, grafik ve baskı sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik kriz nedeniyle işlerini kaybeden 1764 işçinin işgücü piyasasına yeniden entegre olması için kullanılacak.

Bilindiği üzere, Avrupa Küreselleşme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu’nun haricinde, özellikle son 10 yılda yaşanan küresel boyuttaki ekonomik kriz ile mücadele amacıyla oluşturulmuş bir destek mekanizması. Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmiş olan Avrupa Küreselleşme Fonu dâhilinde, 2013 yılına kadar yılda 500 Milyon Avro büyüklüğünde bir kaynağın üye ülkelere verilmesi öngörülüyor. AB ülkelerinde uluslararası rekabetten kaynaklanan yeniden yapılandırma, dolayısıyla işlerini kaybeden işçilere destek vermek amacıyla oluşturulan Fon’un tüzüğünün 3’üncü Maddesi, işini kaybeden işçilere destek sağlamak üzere iş arama desteği, kariyer rehberliği, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konularda özel amaçlı entegrasyon eğitimleri; kazanılmış deneyimlerin belgelendirilmesi; girişimcilik ve kendi işini kurma desteği gibi stratejiler öngörmekte.