İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2011

AVRUPA KOMİSYONU BULGARİSTAN VE ROMANYA’YI YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE YARGI REFORMU KONUSUNDA ELEŞTİRDİ

Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan ve Romanya’nın İşbirliği ve Tahkik Mekanizması (Cooperation and Verification Mechanism - CVM) kapsamında yayımlanan 5’inci İlerleme Raporu, Komisyon Sözcüsü Mark Gray tarafından 20 Temmuz 2011’de açıklandı. Komisyon, 2007’de AB’ye katılan iki ülkenin, özellikle Bulgaristan’ın, yargı reformu ve yolsuzlukla, örgütlü suçlarla mücadele alanında yetersiz ilerleme kaydettiğini ve kamu fonlarının yolsuzluk, dolandırıcılık ve çıkar çatışmasına karşı korunmadığını belirtti.

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ile ilgili raporunda birçok yüksek düzey yolsuzluk, dolandırıcılık ve örgütlü suç davasının beraatla sonuçlanmasını yasal süreçte “ciddi bir sorun” olarak değerlendirdi.  Raporda, Aralık ayında yürürlüğe giren ve yargı sistemindeki atamaları düzenleyen kanuna rağmen, yargı sisteminde yapılan atamaların şeffaflık ve güvenirlilik ilkelerine uymaması da eleştirildi. Komisyon, örgütlü suçlarla mücadele hususunda yetkili polis departmanlarının yeniden düzenlenmesini olumlu bir gelişme olarak kaydederken; polise yapılan “bağışları” eleştirdi ve örgütlü suçlarla mücadele alanında ilerlemeye gerek duyulduğunu belirtti. Yüksek düzey yolsuzlukla mücadele konusunda tatmin edici bir sonuç elde edilemediğini belirten Komisyon, bu gibi davaların araştırılmasında büyük eksiklikler tespit etti.

 

Avrupa Komisyonu, Romanya ile ilgili raporunda, Bükreş’in yasal süreçlerin etkinliğini artırmada attığı adımlardan ve hâlihazırda yürürlüğe girme hazırlıkları devam eden dört yeni yasadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü’nü yüksek düzey yolsuzluk davalarını soruşturmada gösterdiği başarı sebebiyle kutladı. Öte yandan, yolsuzlukla mücadele alanında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Komisyon, yolsuzlukla ilgili davaların mahkemede senelerce ertelenmesini ve zaman aşımına uğramasını “büyük bir zayıflık” olarak nitelendirerek, bu davaların hızlandırılması için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Raporda, kara para aklama, kamu fonlarının yönetilmesinde çıkar uyuşmazlığı ve suç gelirlerinin aklanması konusunda “acil önlemler” alınması gerektiği vurgulandı.

 

CVM kapsamında açıklanan raporlar ve iki üye ülkenin Schengen Alanı’na katılımı arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor. Ancak, Hollanda, Fransa ve Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Alanı’na katılımı konusunda fikir birliği oluştururken bu raporlardaki değerlendirmeleri göz önünde bulunduracaklarını belirttiler. Bu da Bulgaristan ve Romanya’nın önümüzdeki ilkbaharda gerçekleşmesi beklenen Schengen Alanı’na katılımının gecikebileceğinin sinyallerini veriyor.