İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2011

DENİZCİLİK İSTİHDAMI VE REKABET GÖREV GÜCÜ DENİZ TAŞIMACILIĞININ GELECEĞİ İLE İLGİLİ BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon’un Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Siim Kallas tarafından, denizcilik mesleğinin daha tercih edilebilir hale getirilmesi ve gemicilik sektörünün daha rekabetçi kılınması amacıyla kurulan denizcilik istihdamı ve rekabet görev gücü (task force on maritime employment and competitiveness) 20 Temmuz Çarşamba günü, gemi taşımacılığının geleceği hakkında alınabilecek önlemlerle ilgili tavsiyelerini içeren bir rapor yayımladı.

Rapor, bu yaz itibariyle başlayacak süreç için birtakım girişimler öngörüyor. Raporda; düzenleyici çerçeve, istihdam, eğitim, kariyer, gemi üzerinde çalışma ve yaşama koşulları, yeni teknolojilere erişebilirlik, gemiciler üzerinde hukuksal ve yönetsel iyileştirme, korsanlık tehdidi, devlet yardımı ve istihdam gibi başlıklar hakkında tavsiyeler sunuluyor.

Denizcilik hakkındaki hukuksal çerçeveyi gözden geçiren görev gücü, AB gemicilerini mesleklerini yapmaktan uzaklaştıran faktörleri ve işverenlerin gemicilerin istihdam etmesi için verilen teşvikleri inceleyerek bu raporu hazırladı. Gemiciler hakkında güvenilir bir verinin olmaması bu süreçte önemli bir sorun teşkil etmiş olsa da, Komisyon tarafından; AB vatandaşı olmayan gemicilerin uluslararası deniz yolculuklarında istihdamlarının artmış olduğu ve bu kişilerin maaşlarının AB gemicileri kadar yüksek olduğu tespit edildi. Bazı Üye Devletlerde yakın geçmişte yapılan düzenlemelere rağmen, AB memuru istihdamı hâlen sorunlu bir alan olmaya devam ediyor.