İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2011

AB’DEN ÇEVRE ALANINDA 183 YENİ PROJE İÇİN 224 MİLYON AVRO

Avrupa Komisyonu, yaratıcı 183 çevre koruma projesini Life+ Programı altında, AB’nin 244 Milyon Avro’luk kredi desteğiyle 19 Temmuz Salı günü onayladı.

Life+ Programı kapsamında AB, 2007-2013 dönemine ilişkin 2 Milyar 143 Milyon Avro bütçe ayırdı. 748 başvurudan 183’ünün onay gördüğü projelerin toplam değeri 530 Milyon Avro. Bu fon, AB üye ülkelerinin özel ve kamu kuruluşlarının Life+ kapsamında, Doğa ve Biyo-çeşitlilik, Çevre Politikası ve Yönetişim, Bilgi ve İletişim alanlarında başvuruda bulundukları projelere verildi.

Life+ Doğa ve Biyo- Çeşitlilik alanında alınan 203 proje teklifinden 64’ünün seçildiği projeler toplam 223 Milyon Avro’luk bir yatırımı gerektiriyor ve 125 Milyon Avro’su AB tarafından karşılanacak. Bu projelerin 55’i,  “Vahşi Kuşlar ve Habitat Yönergeleri”ne ve “NATURA 2000 Pan-Avrupa Korunaklı Doğal Alanlar Ağı”na katkıda bulunacak. Diğer projeler ise biyo-çeşitliliği korumak amaçlı tasarlanmış projeler.

Life+ Çevre Politikası ve Yönetişim alanındaki 399 proje teklifinden 104’ü seçildi. AB, toplam 286 Milyon Avro’luk yatırımın 109 Milyon’unun maliyetini karşılayacak. Kazanan projelerin büyük bölümü atıklar ve doğal kaynaklarla ilgili.

Son olarak, Life+ Bilgi ve İletişim alanındaki 15 proje sekiz üye ülkedeki özel ve kamu sektörlerine ait doğa ve/veya çevre kurumlarından gelen başvurulardan seçildi. Toplam 20,4 Milyon Avro’luk yatırımın 10,1 Milyon Avro’luk kısmı AB fonundan karşılanacak. Projeler, doğa ve biyo-çeşitlilik konularında halkı bilgilendirme ve çevreyle ilgili diğer sorunlar üzerinde farkındalık yaratma amaçlarını taşıyor.