İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 TEMMUZ 2011

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

12 Temmuz 2011 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN), AB genelinde bankacılık sektörü stres testleri sonucu zayıf ve kırılgan bulunan bankalara yönelik bir strateji kabul etti.

Konsey ayrıca “Avrupa sömestri” olarak tanımlanan ve üye ülkelerin ekonomi ve bütçe politikalarının altı aylık dönemler itibariyle ortak kurallara göre eş zamanlı olarak izlenmesi planını sonuçlandırarak, üye ülkelerin ulusal reform programları ve 2011 yılı istikrar ve yakınsama programlarındaki güncellemelere ilişkin birtakım tavsiyeler kabul etti.

ECOFIN toplantısında bir diğer gündem maddesi de Finlandiya oldu. Konsey, Finlandiya’nın aşırı bütçe açığını düzelttiğine karar vererek bu ülkeye uygulanan aşırı bütçe açığı prosedürünü sonlandırmaya karar verdi. ECOFIN toplantısında ayrıca geçtiğimiz Mart ayında, kurulmasına hükümetlerarası düzeyde onay verilen “Avro Plus Paktı”nın Aralık ayında düzenlenecek toplantıda yeniden gözden geçirilmesine karar verildi. Bilindiği üzere “Avro Plus Paktı” ile başta Avro Alanı ülkeleri olmak üzere parasal politikanın ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve AB’nin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.