İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 TEMMUZ 2011

DANİMARKA VE FRANSA’YA AVRUPA KÜRESELLEŞME FONU ÇERÇEVESİNDE YARDIMDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

Avrupa Komisyonu 11 Temmuz 2011 tarihinde, Danimarka ve Fransa’dan başvuruda bulunan iki şirkete Avrupa Küreselleşme Fonu çerçevesinde toplam 28,4 Milyon Avro yardımda bulunulmasına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu yardımın 3,9 Milyon Avro’luk bölümü, Danimarka’da işini kaybeden rüzgar enerjisi endüstrisinde çalışan 325 işçiye; 24,5 Milyon Avro’luk bölümü ise Fransız otomotiv devi Renault ve 7 alt yüklenici firmada çalışan toplam 4445 işçi için kullanılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Sosyal İşler, İstihdam ve Sosyal İçermeden Sorumlu Üyesi László Andor’un sözcüsü Crisitina Arigho, Danimarka ile ilgili olarak, söz konusu yardım mekanizmasına başvurunun rüzgar enerjisi endüstrisinde çalışan ve işini kaybeden toplam 813 çalışan için yapıldığını açıkladı. Crisitina Arigho, yardımın 325 çalışana, söz konusu işçilerin diğerlerine kıyasla işgücü piyasasına katılımlarının daha uzun süre almasının tahmin edildiği gerekçesi ile verildiğini söyledi. László Andor’un sözcüsü, 3,9 Milyon Avro’yu bulan yardımın işlerini kaybeden işçilerin mesleki eğitimlerinde ve profesyonel kariyer hizmetlerinde kullanılacağını ifade etti.

Fransa ile ilgili olarak ise Avrupa Küreselleşme Fonu çerçevesinde verilecek yardım miktarı 24,5 Milyon Avro olarak belirtildi. Fransız otomotiv devi Renault ve 7 alt yüklenici firmasında işlerine son verilen toplam 4445 işçi için verilen yardımın ise, işçilerin mesleki eğitimlerine harcanacağı duyuruldu. Söz konusu yardımın bir bölümü ise kendi işlerini kurmak isteyen çalışanlara verilecek.

Avrupa Küreselleşme Fonu Nedir?

Hatırlanacağı üzere Avrupa Küreselleşme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu’nun haricinde özellikle son 10 yılda yaşanan küresel boyuttaki ekonomik krizler ile mücadele amacıyla AB tarafından oluşturulmuş bir destek mekanizması. Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmiş olan Avrupa Küreselleşme Fonu dâhilinde, 2013 yılına kadar yılda 500 Milyon Avro büyüklüğünde bir kaynağın üye ülkelere verilmesi öngörülüyor. AB ülkelerinde uluslararası rekabetten kaynaklanan yeniden yapılandırma dolayısıyla işlerini kaybeden işçilere destek vermek amacıyla oluşturulan fonun tüzüğünün 3’üncü Maddesi, “işini kaybeden işçilere destek sağlamak üzere iş arama desteği, kariyer rehberliği, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konularda özel amaçlı entegrasyon eğitimleri; kazanılmış deneyimlerin belgelendirilmesi; girişimcilik ve kendi işini kurma desteği” gibi stratejiler öngörmekte.