İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 HAZİRAN-3 TEMMUZ 2011

AVRUPA KOMİSYONU 2014-2020 YILI BÜTÇE TASARISINI HAZIRLADI

29 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso tarafından açıklanan 2014-2020 yılı AB Bütçe Tasarısı 925 Milyar Avro olan bir önceki 7 yıllık bütçenin 2014-2020 dönemi için 1 Trilyon Avro’ya yükseltilmesini öngörüyor. Yeni bütçe tasarısı, içerdiği tasarruf tedbirlerine ek olarak AB için öngördüğü yeni gelir kaynakları ile de dikkat çekiyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak Üye Devletler tarafından doğrudan yapılan katkılarla sağlanan AB Bütçesi, söz konusu tasarı ile kendi kaynaklarına kavuşuyor. Yeni bütçe tasarısına göre AB Katma Değer Vergisi ve AB Finans İşlem Vergisi adı altında toplanacak yeni vergilerle Birlik doğrudan gelir kaynaklarına kavuşurken, üye ülkelerden alınan katkılara olan bağımlılığı azalıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bütçe tasarısı AB’ye 2014-2020 döneminde katılacak ülkeler ve bu ülkelere sağlanacak kaynaklar arasında Türkiye’ye yer verilmemesi ile de dikkat çekiyor. Bütçe tasarısında Birlik içindeki ekonomik dengeleri geliştirmek için oluşturulan Uyum Fonu için 69 Milyar Avro ayıran Komisyon Türkiye’nin AB’ye olası katılımı için herhangi bir fon veya kaynak ayırmıyor. Bütçe tasarısına bakıldığında Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar olan dönemde Türkiye’nin AB üyeliği perspektifini göz önüne almadığı ortaya çıkıyor.