İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 HAZİRAN-3 TEMMUZ 2011

AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı, AB Dönem Başkanı Macaristan’ın Kırsal Kalkınma Bakanı Sándor Fazekas liderliğinde üye ülke tarım bakanlarının katılımı ile 28 Haziran 2011 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleşti.  Toplantı gündemini, toplam kabul edilebilir avlanma miktarı ile avlanma kotalarının belirlenmesine ilişkin metodun seçimi, AB ile İzlanda ve Faroe Adaları arasında uskumru avlama kotaları üzerine yaşanan tartışmalar, 2013 yılı sonrasında balıkçılık sektörünün finansmanı ve EHEC bakterisinin yol açtığı salgın ile mücadele oluşturdu.

Balıkçılık konusunda, 19 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ortak Balıkçılık Politikası’nın Reformu konferansı öncesinde Komisyon’un 25 Mayıs 2011 tarihinde toplam kabul edilebilir avlanma miktarının (TAC) ve avlanma kotalarının belirlenmesinde kullanılacak metodun seçilmesine ilişkin sunduğu öneri tartışıldı.  Üye ülke yetkilileri, her vakıanın kendi özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yetkililerin çoğu Komisyon’un yeterli bilimsel veri elde edemediği balık türleri için avlanma miktarı seviyesinde %25’lik bir azaltmaya gitmesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Üye ülke temsilcileri, bu kararın balık türlerindeki farklı özellikleri ve sosyoekonomik faktörleri göz ardı ettiğini vurgulayarak,  bunun yerine bilimsel çalışmaların artırılması gerektiğini savundular.

Avrupa Komisyonu’nun Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Maria Damanaki, üye ülkelere 2002 yılında Johannesburg’ta gerçekleşen Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde alınan balıkçılıkla ilgili kaynakların sürdürülebilir veriminin maksimum düzeye ulaştırılması için öngörülen son tarihin 2015 olduğunu hatırlatarak, üye ülkeleri bu hedefe ulaşmak için harekete geçmeye çağırdı.

İrlanda, Konsey toplantısı sırasında İzlanda ve Faroe Adaları’nın birçok girişime rağmen ilgili idari çerçeveye girmekten kaçınarak Kuzeydoğu Atlantik’teki uskumru stoklarının uzun vadeli sürdürebilirliğini ve buna bağımlı AB endüstrisini göz ardı ederek sorumsuz bir şekilde sömürmekte olduklarını belirtti. İrlanda heyeti, AB’yi bu tek taraflı avlanmaya karşı adı geçen ülkelerin ekonomilerini önemli derecede etkileyecek şekilde yaptırımlar uygulamaya çağırdı. İrlanda’nın İzlanda ve Faroe Adaları’na Haziran 2010’dan beri uygulanmakta olan yaptırımları gözden geçirmesi talebi, bazı Üye Devletler tarafından desteklendi; ancak İspanya ve İsveç gibi ülkeler bu konunun İzlanda’nın 27 Haziran 2011 tarihinde başlayan üyelik müzakerelerini etkilememesi gerektiğini belirttiler (İzlanda uskumru avlama kotasını 2010 yılında tek taraflı olarak 130,000 tona ve 2011 yılında 146,000 tona çıkarırken; Faroe Adaları da kotasını 85,000 ton’a çıkartmıştı. Bu avlanma kotalarının bilimsel olarak hesaplanan kotaların üzerinde yer alması sebebiyle, uzun vadede uskumru stoku ve buna bağımlı endüstri üzerinde olumsuz etkilere yol açması bekleniyor).

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya, Konsey’e sundukları ortak bildiride, süregelen Ortak Balıkçılık Politikası reform çalışmalarının önemini vurgulayarak, gelecekteki projelerin desteklenmesi için yeterli finansman ayrılması gerektiğini belirttiler. Bildiriye göre, deniz ve tatlı su yetiştiriciliği sektörü desteklenmesi gereken sektörler arasında en başta geliyor. Bildiride ayrıca, AB fonlarının tamamından yararlanamayan yeni üye ülkelerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor. Komisyon’a Ortak Balıkçılık Politikası’nın gelecekteki mali aracının önemini açıklayan ortak bildiri Mayıs 2011’de altı üye ülke (Belçika, İspanya, Fransa, İtalya, İrlanda ve Portekiz) tarafından sunulmuştu.

Diğer bir gündem maddesi olan EHEC salgını hususunda, üye ülkelerin tarım bakanları, Komisyon’un EHEC salgını dolayısıyla zarar eden üreticilerin zararlarını telafi etmedeki çabalarından ötürü memnuniyetlerini dile getirirlerken, Ortak Tarım Politikası’nın reform çalışmalarının bu gibi olağan dışı durumların ortaya çıkabilme olasılığını da hesaba katarak sürdürülmesi gerektiğini dile getirdiler. Hızlı Alarm Sistemi konusunda bazı üye ülkeler, piyasada olası bir gerilemeyi önlemek için kamuoyuna bu konuda sağlıklı bilgi verilmesini istedi. Üye ülkelerin çoğu, sebze ve meyve piyasasında tüketici güvenini geri kazanmak için hızlı bir teşvik kampanyasını desteklediklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi, Dacian Cioloş, üye ülkelere EHEC krizini takiben hızla düşen sebze tüketimini artırmak amacıyla AB fonları verileceğini bildirdi ve bunun için ayrılan AB fonlarının 2011, 2012 ve 2013 yılları için 10 Milyon Avro’dan 15 Milyon Avro’ya çıkarılacağını açıkladı.

Konsey, üye ülkelerin Avrupa Kalkınma Fonu’na 2011 yılı için katkı miktarını toplam 3,1 Milyon Avro olarak belirledi.