İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 HAZİRAN-3 TEMMUZ 2011

EKONOMİK KRİZİN DEMİRYOLU SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ AZALIYOR

Ekonomik kriz sonrasında Avrupa demiryolu sektörünün yaşadığı toparlanma hem yük hem de yolcu taşımacılığında devam ediyor. Avrupa Demiryolu ve Altyapı Kuruluşları Birliği  (The Community of European Railway and Infrastructure Companies - CER) tarafından hazırlanan son veriler, bölgesel farklılıklara rağmen Avrupa’nın kriz döneminden sonraki toparlanmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

2011’in ilk çeyreğinde kilometre başına düşen ton hesaplanarak elde edilen demiryolu taşımacılığı verileri olumlu gözükse de, 2008 yılının kriz öncesindeki verileri ile karşılaştırıldığında bu rakamların yüzde 15 daha düşük olduğu gözleniyor.

Doğu Avrupa ülkelerinde 2010 yılının aynı dönemine kıyasla yük taşımacılığında yüzde 12,5’lik bir büyüme kaydedilirken, Batı Avrupa ülkelerinde ise bu oran sadece yüzde 4,2’de kalıyor. 2011 yılının ilk çeyreğinde kilometre başına düşen yolcu sayısında kaydedilen büyüme Batı Avrupa ülkelerinde (2010 yılının aynı dönem verilerine kıyasla) yüzde 2,3 olurken, bu alanda Avrupa’nın doğusunda yüzde 1’lik bir düşüş kaydediliyor. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yolcu taşımacılığında gözlenen düşük performans, ilgili mevzuata rağmen altyapıların ve kamu hizmeti sözleşmelerinin yeterince finanse edilmemesine bağlanıyor.

İlgili rapora http://www.cer.be/media/2186_110628%20CER_Economic%20data%201Q2011.pdf adresinden ulaşılabilir.