İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2011

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANDI

20 Haziran 2011 tarihinde toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde görüşülen konuların başında ekonomik yönetişim geldi. Konsey, Ekonomik Yönetişim üzerine öneri paketi hakkında güncellenmiş genel bir yaklaşımı oybirliğiyle kabul etti. Söz konusu öneri paketi Avrupa Parlamentosu’nda görüşülerek yakın zamanda sonuçlandırılacak. Paket ile AB’de yaşanan borç krizi sonrasında AB ve özellikle Avro Alanı’nda ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.     

Diğer bir konu da Avrupa Yatırım Bankası’nın dış işlemleriyle ilgiliydi. Bankanın 2007-2013 mali döneminde dış operasyonlarına AB bütçe garantisinin genişletilmesine ilişkin karar taslağı incelendi.

Türev piyasalar, Konsey’in bir başka gündem maddesini oluşturuyordu. Borsaya kote edilmemiş türev enstrümanlarda şeffaflığın artırılması ve riskin azaltılmasına ilişkin bir tüzük tasarısı görüşüldü. Söz konusu Tüzük ile, 2009’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde ortaya koyulan taahhütlerin uygulanması amaçlanıyor. Tüzük kabul edildiği takdirde 2012 sonundan itibaren yürürlüğe girecek.

Konsey ayrıca “Avrupa sömestiri” olarak tanımlanan ve üye ülkelerin ekonomi ve bütçe politikalarının altı aylık dönemler itibariyle ortak kurallara göre eş zamanlı olarak izlenmesi planı çerçevesinde, üye ülkelerin reform programlarına ilişkin öneriler kabul etti ve üye ülkelerin güncellenmiş istikrar ve yakınsama programlarına ilişkin görüş beyan etti. 

İstatistik alanında ise Konsey, üye ülkelerin bütçe denetiminin temelini oluşturan finansal verilerin güvenilirliğine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’nun ortaya koyduğu stratejiyi benimsediğini beyan etti.

Konsey’de görüşülen diğer konular arasında, Tek Avrupa Ödeme Alanı için anahtar rol oynayan bir tüzük tasarısı gelmekte. Söz konusu tüzük tasarısı ile Avro bazında kredi transferleri ve borçlara ilişkin teknik şartlar belirleniyor.

Finansal hizmetlere uygulanması planlanan katma değer vergisi de Konsey’de bir diğer konu başlığı oldu. Sigorta hizmetleri ve diğer finansal hizmetlere uygulanacak KDV’ye ilişkin 2007’de ortaya koyulan bir yönerge ve bir tüzük tasarısı KDV’den muaf olan hizmetlerin üye ülkelerde tutarlı olarak yorumlanabilmesi için netleştirilmesini ve güncellenmesini içeriyor. Konsey söz konusu yönerge ve tüzük taslaklarına ilişkin kaydedilen ilerleme hakkındaki raporu görüştü. Vergi alanında Konsey, ayıca, zararlı vergi rekabetine ilişkin olarak belirlenen Davranış Kuralları’na ilişkin yapılan çalışmalarda kaydedilen gelişmeyi olumlu bulduğunu belirtti.