İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2011

İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ AB KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri AB Konsey toplantısı 17 Haziran 2011 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirildi. AB Dönem Başkanı Macaristan’ın İstihdam Bakanı Sandor Czomba ve Ulusal Kaynaklardan Sorumlu Bakanı Miklos Rethelyi başkanlığında gerçekleştirilen AB Konsey toplantısına AB Üye Devletlerinden ilgili bakanların yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Reding ve Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Laszlo Andor katıldı. Konsey toplantısında başta çalışmaları devam eden yeni annelik izni yönergesi olmak üzere, AB istihdam politikası, sosyal güvenlik sistemlerinin uyumu, genç istihdamı, engelliler ve çocuk yoksulluğu konuları ele alındı.

İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri AB Konsey toplantısında görüşülen konulara ilişkin detaylar ise şu şekilde:

  • Annelik İzni: Hamile, Loğusa veya Emziren Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesine İlişkin Asgari Önlemler Belirlenmesi Hakkında 92/85/EEC sayılı Konsey Yönergesi’nin değiştirilmesi sürecinde hazırlanan ilerleme raporunun ele alındığı AB Konsey toplantısında Üye Devletler, ilgili yönerge ile annelik izninin 14 haftadan 18 haftaya çıkartılması konusunda görüş alışverişinde bulundular. 20 Ekim 2010 tarihinde, Konsey Yönergesi’ndeki değişikliğe ilişkin Avrupa Parlamentosu’nda yapılan görüşmeler sonrasında, Parlamento’nun söz konusu izni 20 haftaya çıkarma önerisinin ele alındığı Konsey toplantısında, AB Dönem Başkanı Macaristan’ın konu ile ilgili çalışmalara 2011 yılı boyunca devam etmesine ve annelik izni süresi ile ilgili olarak ek bir düzenleyici etki analizi çalışması yapılmasına karar verildi.
  • 2012 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Avrupa Yılı: AB Dönem Başkanı Macaristan, Konsey toplantısında üye ülke bakanlarına, “2012, Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Avrupa Yılı” ile ilgili detaylı bilgi verdi. Hatırlanacağı gibi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 10 Mayıs 2011 tarihinde 2012 yılının AB çapında “Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı” olarak ilan edilmesine karar vermişti. “2012 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Avrupa Yılı” kapsamında Avrupa’da sürekli artış eğilimi gösteren yaşlı nüfus için yeni iş imkânlarının yaratılması ve çalışan yaşlı nüfus için çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede yaşlı nüfusun daha sağlıklı bir şekilde Avrupa sosyal modeline entegrasyonu amaçlanıyor. Ayrıca, genç nüfus ile yaşlı nüfusun daha iyi entegre olması ve kuşaklararası diyaloğun artırılması da hedefleniyor.
  • Genç İstihdamı: Genç istihdamı konusunu ele alan üye ülke bakanları, Avrupa 2020 hedefleri çerçevesinde genç istihdamının artırılmasına yönelik yeni bir stratejinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. AB ve tüm Üye Devletler için genç işsizliğinin halen büyük bir sorun olduğuna dikkat çekilen toplantıda, uzun işsizlik sürelerinin, ileriki dönemlerde gençlerin profesyonel hayatlarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Özellikle eğitim sisteminin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir niteliğe kavuşturulmasının da söz konusu genç istihdamı stratejisinin bir parçası olması hususunda anlaşan AB Üye Devletleri, gençleri temsil eden sivil toplum örgütleri ile diyalog kurulmasına karar verdi.
  • Çocuk Yoksulluğu: AB Konseyi, çocuk yoksulluğu ile mücadele ve çocukların refahının artırılması konusunda Konsey’e sunulan raporu kabul etti. AB 2020 Stratejisi çerçevesinde çocuk yoksulluğunun 2020 yılına kadar giderilmesi hedefine vurgu yapılan raporda, konu ile ilgili olarak Üye Devletlerin kapsamlı ulusal politikalar hazırlaması ve söz konusu politikalar ile iyi uygulamaların diğer Üye Devletler ile düzenli olarak paylaşılması öngörülüyor.
  • Engelliler: AB Konseyi 2010-2020 Avrupa Engelli Stratejisi’ne ilişkin sonuçları kabul etti. AB çapında engelli vatandaşların topluma daha iyi entegre olması konusunda yeni bir strateji öngören 2010-2020 Avrupa Engelli Stratejisi kapsamında temel amaç, engelli AB vatandaşlarının güçlendirilmesi ve bu sayede engellilerin başta Avrupa ekonomisi olmak üzere, siyaset ve sosyal yaşama tam katılımlarının sağlanması.

17 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri AB Konsey toplantısı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122881.pdf adresinden ulaşılabilir.