İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2011

AB UYUM POLİTİKASI’NDA 2014-2020 DÖNEMİ İÇİN YENİLİKLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Avrupa Komisyonu 2011 Eylül ayının sonunda Uyum Politikası (Bölgesel Politika) hakkında yasal bir paketin uygulanmasını öneriyor.  Söz konusu 2014-2020 paketi, her bir fon ve bölgesel işbirliği için genel bir düzenlemeyi ve özel kuralları içerecek. 

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 21 Haziran 2011 tarihinde Brüksel’de yapılan görüşmede, Bölgesel Gelişme Heyeti ile Avrupa Parlamentosu üyeleri arasındaki tartışma sırasında,   “2011 yılının sonunda Komisyon’un tüm yapısal fonlarda ortak bir strateji çerçevesi izleyeceğini” bildirdi.  Hahn,  “bu çerçeve ile fonların ayrı ayrı rollerinin tanımlanmasıyla 2020 strateji amaçlarının somut yatırım amaçlarına dönüşmesinin mümkün olabileceğini” ifade etti. Aynı zamanda yeni bir alt yapı fonunun oluşturulacağını bildiren Johannes Hahn, gerekli kaynağın bölgesel politikadan gelmek zorunda olmadığını da sözlerine ekledi. 

Hahn, daha önce görüşülen “orta/ara” bölgeler (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla oranları AB ortalamasının yüzde 75’i ile yüzde 90’ı arasında olan bölgeler) kavramını bir kez daha savundu. Hahn’a göre bu bölgeler daha zenginleşerek büyüseler bile, yine aynı miktardaki desteği almalılar. Böylece, yakınlaşma bölgelerine zamanla son verilebilecek. Fonun boşa harcanmasından endişelenen parlamento üyelerine “2014-2020 yılları için bunun en uygun çözüm olduğunu” ifade eden Hahn, “hiçbir ülke ya da bölgenin kaybetmeyeceğini” tekrarladı.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (EESC) bütün üyelerinin hazır bulunduğu oturumda, EESC üyeleri Hahn’dan Uyum Politikası’nın güçlendirilmesi için tam bir çaba gösterilmesini talep etti. Johannes Hahn, “AB 2020 gelişim stratejisinin bir parçası olarak sağlıklı bir büyüme için Bölgesel Politika’nın aynı bileşime sahip olacağını” açıkladı. Hahn ayrıca, “küçük ve orta çaplı girişimcilerin ve vatandaşların yararlanması için Bölgesel Politika’daki prosedürlerin basitleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasına çalıştıklarını” dile getirdi.

EESC Başkanı Staffan Nilsson da konuşmasında özellikle şehir alanlarında bu politikanın merkezileştirilmesi ve kırsal alanlarda Bölgesel Politika’nın daha da güç kaybetmesi sonucunda gerçekleşebilecek olan çift yönlü tehlikeye karşı uyarıda bulundu.