İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 HAZİRAN 2011

ÇEVRESEL KONULARA İLİŞKİN ENDİŞELER ARTIYOR

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 20 Haziran 2011 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Eurobarometer anketine göre, mevcut mali ve ekonomik krizlere rağmen AB Üye Devletlerinde halkın yüzde 90’ından fazlası, çevresel sorunların en öncelikli kişisel endişelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. Nisan-Mayıs 2011 tarihlerinde farklı AB Üye Devletlerinden 1000’in üzerinde kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda hazırlanan rapora göre, doğal kaynakların etkin kullanımı (yüzde 83) ve doğanın korunması (yüzde 77), AB vatandaşları için ekonomik kalkınmanın temel taşlarını oluşturuyor. Araştırmaya katılan kişilere, çevre ile ilgili endişe duydukları temel 5 alan sorulduğunda ise, AB vatandaşlarının sırasıyla suların kirlenmesi (yüzde 41); doğal kaynakların tükenmesi (yüzde 33); atıkların hızlı artışı (yüzde 33); doğal hayatın tükenmesi (yüzde 22) ve aşırı tüketim (yüzde 19) cevaplarını verdikleri görülüyor. Araştırma sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulunana Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik ise, AB vatandaşlarının geçmişe kıyasla bugün çevresel konular ile daha fazla ilgilendiklerini gördüğünü; bunun da çevrenin korunması anlamında memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.