İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2011

AB ULAŞTIRMA BAKANLARI 16 HAZİRAN’DA LÜKSEMBURG’DA BİR ARAYA GELDİ

16 Haziran tarihinde toplanan Ulaştırma Konseyi’nin en büyük başarısı demiryolu paketinin yeniden biçimlendirilmesine yönelik anlaşmanın kabul edilmesi oldu. Söz konusu anlaşma daha rekabetçi, daha etkin, demiryolu altyapı pazarlarına daha iyi erişim sağlayan Avrupa demiryolu alanının yolunu açarken, demiryolu sektöründe yatırım imkânlarının artmasına da olanak tanıyacak.

Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Siim Kallas, Komisyon’un ileriye dönük beklentilerini tam olarak yansıtmasa da anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kallas yeni düzenlemelerin daha kaliteli hizmet ve daha iyi seçenekler sunması açısından yolcuların ve şirketlerin adına çok faydalı olacağı kanaatini taşıyor. Demiryolu anlaşmasında bir uzlaşma sağlanması AB Konseyi Dönem Başkanlığını sürdüren Macaristan’ın başarısı olarak da görülebilir. Bundan sonraki aşamada Avrupa Parlamentosu’nun önerileri kabul etmesi gerekiyor.

Ulaştırma Konseyi’nde çevre dostu bir ulaştırma modu olarak iç suyollarının geliştirilmesi ve teşvikine yönelik kararlar da alındı. Konsey, uluslararası demiryolu ulaşımı konusunda uyumlu çalışmayı teşvik için AB’nin Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı’na İlişkin Sözleşme’ye (Convention concerning International Carriage by Rail  - COTIF) taraf olması için onay verdi.

Ulaştırma Konseyi, uzun zamandır beklenen ve Mart ayında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ulaştırmanın geleceğine ilişkin Beyaz Kitap’ta değinilen uzun süreli stratejik hedeflere yönelik görüşmeleri ve tartışmaları başlattı; üye ülkelerden bu konularda görüş belirtmelerini istedi. Çoğu üye ülke stratejiye olumlu yaklaşırken bazı üyeler bu hedefleri çok iddialı olmaları sebebiyle eleştirdi. Belirlenen hedeflerin rekabet ile toplu taşıma ve kentsel ulaşım gibi konularda yetki devri üzerinde yaratacağı etki de bu konudaki önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.