İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2011

AVRUPA KOMİSYONU KÜRESELLEŞME UYUM FONU’NA İLİŞKİN YENİ BİR TEKLİFİ KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 13 Haziran 2011 tarihinde, Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu’nun 2013 yılı sonuna kadar, mali ve ekonomik krizler nedeniyle işlerini kaybeden Avrupalı işçilerin yararına kullanılmasına sınırlama getiren geçici istisnayı kaldıran bir teklifi kabul etti. Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu normalde, küresel ticaretteki istikrarsızlık nedeniyle yapısal değişikliklere giden şirketlerde çalışanların işlerinden ayrılmak zorunda olması halinde, çalışanların işlerini kaybetmesi sonucunda veriliyordu. Söz konusu istisna ise, şirketlere, çalışanları işlerinden ayrılmadan önce bu yardım mekanizmasına başvuru hakkı tanıyordu ve 30 Aralık 2011 tarihine kadar geçerliydi. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen yeni tasarı ise, bu istisnayı 2013 yılı sonuna kadar geçerli kılmakta. Tasarı ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, istisnanın süresinin uzatılmasının temel amacının Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu’nun daha etkin şekilde kullanılması olduğu ifade edildi. Tasarının bu hafta içerisinde AB Konseyi’ne ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere AB Küreselleşme Fonu, Avrupalı firmaların kısmen ya da tamamen tasfiyesi ve binlerce çalışanını işten çıkarmasıyla devreye giriyor. Bununla amaç, işyerini kaybedenlere, karmaşık bürokratik uygulamalara başvurmadan AB bütçesinden destek sağlamak. AB Küreselleşme Fonu kapsamında yapılan yardımın iki önkoşulu var. Söz konusu fon ancak, kapanma kararı almış Avrupalı işletmelerin işten çıkardığı personel sayısı binleri buluyorsa ve tasfiye kararı küresel gelişmeler sonucunda alındıysa veriliyor. 2007 yılı Ocak ayında uygulamaya geçen AB Küreselleşme Fonu'na şimdiye kadar 77 başvuru yapıldı. Kabul edilen başvurulara ödenen toplam miktar ise 353 milyon Avro civarında ve toplam 75.000 işçiyi kapsıyor. Şimdiye kadar gelen başvurular genelde otomotiv (Fransa, İspanya, Portekiz, Polonya, Avusturya, Almanya, İsveç ve Belçika); tekstil (İtalya, Malta, Litvanya, Portekiz, İspanya ve Belçika); telekomünikasyon (Finlandiya ve Almanya); bilgisayar ve elektronik (İrlanda, Portekiz, Hollanda); gemi inşa (Danimarka); inşaat (Hollanda, İtalya, İrlanda, Litvanya) ve perakende satış (Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya) sektörlerinden.