İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2011

2013 SONRASI YENİ AB BÖLGESEL POLİTİKASI TARTIŞILIYOR

AB kurumları, Birliğin 2013 yılından sonraki Bölgesel Politikası’nın yapısı ve bütçesinin miktarı üzerine sert tartışmalara hazırlanıyor.

Bu doğrultuda, Avrupa Parlamentosu Bölge Politikaları Komisyonu (REGI), geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu'nun bölgeleri, bir orta seviye bölgesi ya da “ara” bölge daha yaratarak refah seviyelerine göre üçe ayırma planına destek verdi.

Bu plana göre geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu tarafından verilen öneride şu anda iki olan bölge tanımlamasının üçe çıkarılması tavsiye ediliyor. AB’nin Bölgesel Politikası mevcut sistemde şu iki bölge sınıflandırmasını yapıyor:

1-      Kişi başına milli gelirinin AB ortalamasının yüzde 75’inin altında olduğu yoksul bölgeler. Bu bölgeler “yakınsama” mali araçlarından faydalanıyor.

2-      Geriye kalan bölgeler de 2006-2013 AB Bölgesel Politikası kapsamında “bölgesel rekabetçilik ve istihdam” mali araçlarından faydalanıyor.

AP’nin önerisi üçüncü bir bölge tanımlamasını kapsıyor ve bu konu üzerine tartışmaların süreceği sinyalini veriyor. Bu üçüncü “ara” bölgelerin yoksul olan ve kişi başına milli geliri AB ortalamasının yüzde 75 ile yüzde 90’ı arasında olan bölgeler olması öngörülüyor. Şayet bu yeni sınıflandırma kabul görürse 2013 sonrasındaki AB Bölgesel Politikası’nın yeni mali perspektiflere, buna bağlı bir Uyum Politikasına ve bütçe düzenlemesine gitmesi bekleniyor. 

AP REGI Komitesi Başkanı Danuta Hübner, bu “yeni kategoriyi desteklediğini çünkü bunun bütün bölgelerin karşılaşacağı zorluklara eşit şekilde davranılmasını sağlayacağını” ifade etti. Ayrıca Hübner mevcut sistemde adaletsiz bir durum olduğunu ve aynı refah düzeyindeki bölgelere Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu (ERDF) ve diğer fonlar tarafından farklı destek verildiğini kaydetti. Mevcut sistemde daha önce yoksul olarak belirlenmiş ancak ekonomik durumları iyileşme gösteren bölgeler, fazladan mali destek almaya bir süre daha devam ediyor. Şu anda bir bölge, kendisiyle aynı büyüklükte ve aynı refah seviyesinde olan bir bölgeden yedi ya da sekiz kat daha fazla yardım alabiliyor.

Ancak geçtiğimiz hafta, Brüksel’de bir araya gelen Fransız bölge temsilcileri mevcut sistemin korunmasından yana tavır koydular. Fransız bölge liderleri yeni kategorinin kendi bölgelerinde yapılan yardımlarda kesintiye sebep olacağı düşüncesindeler. Fransız liderler ayrıca, Avrupa'nın krizin yaralarını sarabilmesi için uyum fonunun tüm Avrupa bölgelerine destek vermeye devam etmesi gerektiğini söylediler.