İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2011

DÜNYA BANKASI KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER RAPORU YAYIMLANDI

Dünya Bankası 7 Haziran 2011 tarihinde Küresel Ekonomik Beklentiler başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, dünyada gelişmekte olan ülkelerin çoğunda küresel mali krizin sona erdiği belirtilirken çabaların, yapısal reformlar aracılığıyla ülke bazında dengeli büyüme, enflasyonist baskılar ve yüksek emtia fiyatlarıyla baş edilmesi üzerine odaklanması gerektiğine işaret ediliyor. Global büyümenin 2011’de yüzde 3,2; 2012’de ise yüzde 3,6 dolayında olması bekleniyor. Japonya’daki deprem ve tsunami felaketlerinin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki siyasi çalkantıların dünyada sanayi üretiminin yavaşlamasında bir ölçüde rol oynadığı belirtiliyor.

Gelişmiş ülkelerin başını çektiği güçlü büyümenin sürmesine karşın yüksek gıda fiyatları, petrol fiyatlarındaki muhtemel artış, gelişmiş ülkelerdeki küresel kriz sonrası sorunlar büyümeye olumsuz etki edebilecek riskler olarak görülüyor.

Bölgeler itibariyle büyüme öngörüleri ise şu şekilde belirleniyor:

Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde Japonya depremi ve bölgedeki sıkı para politikalarının ters yönde etkileri nedeniyle 2010’da yüzde 9,6’dan 2011’de yüzde 8,5’e düşmesi öngörülüyor. Çin’de ekonomik genişlemenin yüzde 10,3’ten 2011’de yüzde 9,3’e yavaşlaması, 2012 ve 2013’te yüzde 8,7’ye inmesi bekleniyor. Doğu Asya’da ise büyümenin 2010’da yüzde 6,8’den 2011’de yüzde 5,3’e inmesi 2012’de ise sırasıyla yüzde 6,4 ile yüzde 6,5’e yükselmesi bekleniyor.

Avrupa ve Orta Asya’da ekonomik faaliyetin toparlanacağı ancak bunun 2010’daki oranlardan daha yavaş düzeyde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yüksek petrol fiyatlarının Rusya gibi, bölgedeki petrol ihracatçısı ülkelere talebi artırması bekleniyor. Birçok ülkede bankacılık sektöründe süregelen zayıflıklar ve dış borçların büyüklüğü risk yaratıyor. Bölge aynı zamanda Avro Alanı borç krizinden kaynaklanabilecek sorunlara en çok maruz kalan bölge durumunda. Toplam büyümenin 2010’da yüzde 5,2’ten 2011’de yüzde 4,7’ye daha sonra da 2012 ve 2013’te yüzde 4,5’e ineceği tahmin ediliyor.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde bazı ekonomilerdeki güçlü büyümenin ise enflasyonist baskılar ve sıkı para politikaları ile karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Bunun sonucunda büyümenin 2010’da yüzde 6’dan, 2011’de yüzde 4,5’e ve 2012 ile 2013’te yüzde 4’e inmesi bekleniyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise devam eden belirsizlik nedeniyle bölgedeki siyasi çalkantının en fazla vurduğu ekonomilerde 2011’de büyümenin 3-4 puan düşmesi bekleniyor.