İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

G8 ZİRVESİ YAPILDI

G8 ülkeleri liderleri 26-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Fransa'nın Deauville kentinde toplandı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri olarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki gelişmeler ile küresel ekonomi yer aldı. Zirvede, bazı Arap ülkelerindeki demokrasi hareketlerinin ardından, bu ülkelerin ekonomik krize girmemeleri için alınacak önlemler masaya yatırıldı. 2. Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi bu ülkelere yönelik yeni bir Marshall Planı’nın yürürlüğe koyulmasının ayrıntıları da görüşüldü. Bu kapsamda  “Deauville Ortaklığı” adı verilen, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine siyasi, ekonomik ve mali destek sağlamak amacıyla oluşturulan bir plan kabul edildi. Başlangıç olarak sadece Arap hareketinin başladığı, Mısır ve Tunus’un yer aldığı planın daha sonra bölgedeki diğer ülkelere yaygınlaştırılması planlanıyor. Zirveye Tunus ve Mısır’ın liderleri de özel bir oturumla katıldı. Bu toplantıda demokratik reform süreci ele alındı ve G8 ülkelerinin bu sürece katkıları değerlendirildi.

Deauville Ortaklığı, demokratik reformun geliştirilmesi için G8 ülkelerinin siyasi desteği ve bölgedeki ülkelerin ekonomilerini yeniden yapılandırmaları, yabancı yatırım çekmeleri ve ticaret ve istihdamı artırmaları amacıyla ekonomik destek sağlamak olmak üzere iki temele dayanıyor.  Ekonomik bölüm, her ülkenin durum ve ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Kısa vadede siyasi reformlar gerçekleştirilirken yaşanacak sosyo-ekonomik istikrarsızlıkların önlenmesi, orta ve uzun vadede ise sürdürülebilir ekonomiler geliştirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası vb. çok taraflı bankalar söz konusu yardım planına destek vermeye davet edildi.

G8 ülkeleri, geliştirilmiş piyasa erişim olanakları aracılığıyla ticari boyutta ilave destek vermeye hazır olduklarını, bunu da yeni ortaklık planı kapsamında alacakları önlemlerle gerçekleştirebileceklerini açıkladılar. Bu amaçla Güney Akdeniz ülkeleriyle ticaretin geliştirilmesi çerçevesinde kapsamlı serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacak. Ayrıca AB, Avrupa Komşuluk Politikasını gözden geçirecek. ABD de bölgede kapsamlı bir ticaret ve yatırım faaliyeti yürütecek. Rusya Arap Ligi ile yapmış olduğu işbirliği anlaşması aracılığıyla bölgesel işbirliği projeleri gerçekleştirecek.

G8 ülkeleri, Mısır ve Tunus’un yardım ve yatırım çekmek amacıyla uluslararası yardım topluluğuna sundukları ekonomik ve mali istikrar programını olumlu karşıladıklarını belirttiler. G8 ülkeleri Mısır’ın Uluslararası Para Fonu ve çok taraflı kalkınma bankalarından yardım isteme kararını ve Tunus’un ortak bir kalkınma fonu kredisi talebini olumlu karşılıyorlar. Bu çerçevede G8 liderleri 2011-2013 dönemi için, Mısır ve Tunus’a 3,5 Milyar Avro’su Avrupa Yatırım Bankası’ndan karşılanmak üzere, çok taraflı kalkınma bankaları tarafından 20 Milyar Avro’nun üzerinde yardım temin edilebileceğini açıkladılar.

Deauville’deki zirveye katılan liderlerden AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso yaptıkları ortak açıklamada, zirve sonuçlarından duydukları memnuniyeti belirterek Deauville Ortaklığı’nın AB’nin bölgedeki yeni ortaklığına dayandığını söylediler.

G8 Zirvesi’nin diğer bir önemli gündem maddesi olan ekonomiye ilişkin olarak da,  bütün G8 liderleri dünyanın herhangi bir bölgesinde global ekonomiyi zora sokabilecek eylemlerden kaçınılmasına ilişkin kararlılıklarını belirttiler. Avro Alanı’nda süren borç kriziyle mücadelede AB’nin faaliyetlerinin bütün liderler tarafından desteklendiği de ifade edildi.

Zirvede nükleer güvenliğe ilişkin olarak, AB tarafından istenen, uluslararası standartların gözden geçirilmesine yönelik uzlaşmanın, Japonya’da meydana gelen nükleer felaketten ders alındığını gösterdiği ve G8 ülkelerinin tüm dünyada bu alanda stres testlerinin yürütülmesini destekledikleri açıklandı.