İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

AB, İRLANDA VE PORTEKİZ’E MALİ DESTEK KAPSAMINDA TAHVİL İHRAÇLARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Avrupa Birliği 25 Mayıs 2011 tarihinde, Avrupa Mali İstikrar Mekanizması (EFSM) kapsamında İrlanda ve Portekiz’in desteklenmesi amacıyla 10 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Bu çerçevede, Mayıs ayı sonunda İrlanda’ya 3 Milyar Avro, Portekiz’e ise 1,75 Milyar Avro ödenecek. İhraç edilen tahvillerin faiz oranı yüzde 3,5 dolayında bulunuyor. İrlanda ve Portekiz için ekonomik kurtarma programları doğrultusunda gerçekleştirilen tahvil ihraçları her iki ülkenin likidite durumunu rahatlatacak. 5 Haziran’da genel seçime gidecek olan Portekiz’in Haziran ortasına kadar mali yükümlülükleri için 9 Milyar Avro’dan fazla bir miktara ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasında, son olarak gerçekleştirilen üçüncü tahvil ihracının başarılı geçmesinin, yatırımcıların iştahının yanı sıra, AB tarafından yürütülen mali yardım desteği ve alınan ekonomik istikrar tedbirlerine duyulan güvenin göstergesi olduğu belirtildi. Tahvillerin büyük bölümü Asya (dörtte biri)  ve Avrupa ülkelerinin ( Fransa yüzde 22, İngiltere ve Almanya yüzde 15) yanı sıra, fon yöneticileri (yüzde 27), merkez bankaları (yüzde 23) ve emeklilik fonları ( yüzde 23) tarafından karşılandı. 2011’de Avrupa Komisyonu, EFSM ve Ödemeler Dengesi Kolaylığı fonunu kullanarak toplam 14,4 Milyar Avro topladı.