İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

AVRUPA KOMİSYONU, GÖÇ ALANINDA BİR DİZİ ÖNERİ SUNDU

24 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu, “Göç, Hareketlilik ve Güvenlik için Diyalog” başlıklı bir Tebliğ yayımladı. Başta Tunus, Mısır ve Fas olmak üzere bölgedeki ülkelerle imzalanacak geri kabul anlaşmaları karşılığında, vize kolaylığı mekanizması aracılığıyla yasal göçün yönetimi hedefleniyor. Söz konusu Tebliğ’de, Tunus ve Mısır ayaklanmaları ile Libya’daki savaşın başlamasının ardından başlatılan girişimler not ediliyor ve ilgili ülkelerdeki reformların desteklenmesinin yanı sıra ülke vatandaşlarına AB ülkelerine seyahat etme imkânlarının tanınması ve göçmen akışlarının temel nedenlerinin ortaya koyulması hedefleniyor. Söz konusu diyalog, her bir ülke ile göç yönetiminde işbirliğine istekli olma temelinde gerçekleştirilecek. Tüm müzakerelerde koşulluluk ilkesi gözetilecek. Somut anlamda, Avrupa işgücü piyasalarının ihtiyaçları doğrultusunda, söz konusu ülkelerin vatandaşlarına yasal göç fırsatlarının sunulması planlanıyor. Fransa ve İngiltere’nin geçtiğimiz hafta yasal göçü azaltmak istediklerine dair açıklamalarına karşın, istekli ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarının bilgi ve becerileri temelinde Avrupa’da çalışmalarının önünü açacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Üye ülkeler, çok girişli vizeler aracılığıyla araştırmacılar, öğrenciler ve iş insanlarının Avrupa’ya seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Buna karşın, üye ülkeler kota uygulamakta serbest. Hareketliliğin artması bazı ön koşullara bağlı olacak. Avrupa Komisyonu, yasadışı göçmenlerin iadesini öngören geri kabul anlaşmasının imzalanması ve Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) ile anlaşmalar imzalanmasını talep ediyor. Buna ek olarak, söz konusu ülkelerin belge güvenliği, organize suçlar ve insan ticareti ile mücadelede idari kapasitelerini artırmaları bekleniyor.

24 Mayıs tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve İçişleri’nden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström tarafından yapılan açıklamalarda, vize muafiyetinin hangi hallerde askıya alınabileceği netleştirildi. Malmström, vize muafiyetinden yararlanan üçüncü ülke vatandaşlarının, Schengen sistemini suistimal etmeleri halinde (Birliğe doğru yasadışı göçün artması) vize serbestisi rejiminin geçici olarak askıya alınmasını sağlayacak bir “koruma hükmü”nün uygulanabileceğini belirtti. Malmström, herhangi bir üçüncü ülke ismi vermekten kaçınarak, koruma hükmünün Batı Balkanlar için hazırlanmadığını belirtti; ancak suistimallerin ve meşru olmayan sığınma başvurularının önlenmesi için bu uygulamanın gerekli olduğunu savundu.

Bu doğrultuda, vize muafiyetinin askıya alınmasına istisnai durumlarda ve durumu kontrol altına almaya yönelik tüm girişimlerin başarısız olması durumunda “son çare” olarak başvurulması gerektiğini savunan Avrupa Komisyonu, bu kararın “doğrudan” ya da tek taraflı alınamayacağını, Üye Devletler tarafından yapılacak bildirimin ardından Komisyon’un  durum değerlendirmesine bağlı olarak, komitoloji usulü çerçevesinde hayata geçirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu’nun bu önerileri başta Fransa olmak üzere üye ülkeler tarafından destekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, 2009 yılı sonunda vize serbestisi tanınan Sırbistan ve Makedonya vatandaşları tarafından Belçika’ya yönelik sığınma başvurularındaki belirgin artışın ardından Belçika’nın Komisyon’a bildirimde bulunması ve bir süredir Fransa ve Hollanda gibi ülkeler tarafından dile getirilen koruma hükmü uygulaması, Komisyon önerileri temelinde gerçekleştirilecek.    

Diyalog ve vize konularındaki önerilerine ek olarak, 24 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu, 2009 yılı tarihli Göç ve Sığınma Paktı ile Stockholm Programı’nın üye ülkeler tarafından uygulanması hakkındaki yıllık raporunu yayımladı. Bu kapsamda, Komisyon, üye ülkelere Haziran 2011’e kadar nitelikli göçmen alımını ilgilendiren “Mavi kart” yönergesini bütünüyle uygulamaları, tek çalışma ve ikamet izni konusunda uzlaşmaları ve mevsimsel istihdam, şirket içi transfer gibi konular üzerinde ilerleme kaydetmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, 2012 yılı sonuna kadar sığınma paketi, mültecilerin yerleştirilmesi ve üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik etkili entegrasyon programları geliştirilmesi konularında somut adımlar atılması öngörülüyor.