İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

HOLLANDA AİLE BİRLEŞİMİ KURALLARININ SIKILAŞTIRILMASINI İSTİYOR

25 Mayıs 2011 tarihinde Hollanda’da bir konuşma yapan Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve İçişleri’nden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Hollanda’nın aile birleşimi politikalarını sıkılaştırmaya yönelik talepleri konusundaki çekincelerini belirtti. Malmström, mevcut durum itibariyle, aile birleşimi kurallarını tadil etme yönünde diğer üye ülkelerden herhangi bir talep gelmediğini ifade etti. Malmström açıklamasında, 2000’li yılların başında aile birleşiminin, Birliğe gelen yasal göçmenlerin yarısını oluşturduğunu, ancak gelinen noktada bu sayının azalarak 1/3’üne denk geldiğini belirtti.  İşgücü göçünden farklı olarak, üye ülkeler aile birleşimi kapsamında kaç kişinin alınacağını tayin edemezken, Temel Haklar Şartı uyarınca üye ülkelerin aile bütünlüğüne saygı duyma yükümlülükleri bulunuyor. Hollanda hükümeti, aile birleşimi için yaş sınırını 24 yaşa yükseltmeyi, eş getirme süresini ise 10 yıla çıkartmayı planlıyor. Hollanda, ayrıca, entegrasyon kriterlerini karşılamayan göçmenlerin oturma izinlerinin feshedilmesini öneriyor.