İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2011

“HERKES İÇİN GIDA – KÜRESEL BİR ANLAŞMAYA DOĞRU” BAŞLIKLI KONFERANSTA GIDA GÜVENLİĞİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

23 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) tarafından düzenlenen “Herkes için Gıda – Küresel bir anlaşmaya doğru” (Food for everyone – Towards a global deal) başlıklı uluslararası konferans, G20 Zirvesi’ndeki karar alıcıların, tarım sektöründe uzun vadeli ve akılcı yatırımlara duyulan ihtiyaç ve dünya nüfusunun sürekli artmasından dolayı yaşanan gıda kıtlığı konularına dikkatini çekti.

Konferanstaki konuşmasında EESC Başkanı Staffan Nilsson, “çiftçilerin yeterli gelire sahip olması ve küçük çaptaki çiftçilerin kapasitelerinin artırılması için daha güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu” belirtti.  Bugün gıda güvenliğini tehdit eden belli başlı etkenlerin arasında fiyat kararsızlığı, iklim değişikliği, demografik baskılar, su ve toprak kıtlığı, piyasalara ilişkin şeffaf bilginin eksikliği yer alıyor. Konferansta söz alan Avrupa Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Dacian Ciolos da “G20’nin yeni bir uluslararası tarım dinamiği ve niteliği oluşturması gerektiğini” dile getirdi. Komisyon üyesi, bu dinamiğin şu dört ilkeye bağlı olması gerektiğini sözlerine ekledi: güçlü tarım politikaları, şeffaf  piyasa, iyi tasarlanmış ticaret ve kalkınma için destek.

Konferans sonrasındaki basın toplantısında bir açıklama yapan Fransa Tarım Bakanlığı’nın özel ofis Başkanı Jean-Marc Bournigal, “Fransa’nın tarımı ve tarımsal ham maddelere ilişkin fiyat kararsızlığını G20’yi kaygılandıran konuların başına koymaya karar verdiğini” belirtti. Bournigal, bu doğrultuda beş ana konunun tartışmalara hakim olacağını dile getirdi: 1) tarımsal üretimin artması: bunun için kamu ve özel sektör yatırımlarının eşgüdümlü yürütülmesi 2) şeffaflık: tarım piyasalarına ilişkin bir bilgi sisteminin oluşturulması 3) uluslararası koordinasyon: Gıda Güvenliği Teşkilatı (FAO) altında bir acil cevap forumunun oluşturulması 4) mali düzenleme: mali piyasalara ilişkin yönergelerin revizyonu 5) fiyat kararsızlığı ile mücadele: Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların çeşitli sistemler için öneri sunması.

Sonuç olarak, konferansın çıktılarının EESC Başkanlığı tarafından Fransa tarafından yürütülen G20 Başkanlığı’na öneriler şeklinde iletilmesine karar verildi.